horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 54290 
Anna Rosina Listhiusová 06.02.2017 

Kto bola táto údajne krásna ale krutá žena? I napriek tomu, že pochádzala a patrila do vysokej spoločnosti nie je jednoduché sa o nej niečo dozvedieť. Jej meno mnohým nič nevraví a tí čo o nej počuli je často zrovnávajú s Alžbetou Báthoryovou.

Jej pôvod, ako aj celý život je stále opradený rúškom tajomstva. Dnes v dobe internetu sa stále dookola omieľa tá istá nepravda. V pozadí sa autori týchto informácií priamo či nepriamo odvolávajú na ten istý zdroj. Historické romány od Andreja Štiavnickeho.


Anna Rosina Listhiusová - pôvod 06.02.2017 

V článku Anna Rosina Listhiusová sme sa o jej pôvode nedozvedeli nič konkrétne. Dôvodov je viacero. Jej pôvod je, ak vychádzame z najčastejšie sa opakujúcich informácií, nejednoznačný. Je pravda, že sa tu točíme stále okolo toho istého, ale celé to pôsobí chaoticky, nedôverihodne.


Bola Anna Rosina väznená s Alžbetou Bathory? 18.02.2017 

To že sa tieto dve ženy poznali neprekvapí nikoho. O to zaujímavejšie znie tvrdenie, že tieto ženy strávili istí čas spoločne vo väzení. Predkladajú to autori viacerých článkov. Pozrime sa v skratke čo nám o tom píšu.

Obec Šintava na svojej webovej stránke uvádza: „Mala záľubu v mučení a preto ju jej manžel Stanislav Thurzo niekoľko rokov internoval pre jej krutosť. V časoch keď sa vrátila z podzemného žalára, kde ju väznili spolu s Alžbetou Bátoriovou v Čachticiach (ktorá ju v časoch pokánia varovala pred tragickými dôsledkami) všetko jej odpustil a znova bola na čas slobodná. Ďalej bola väznená na Tematíne a v Prešporskej väznici. “ [9]


… odsudzuje sa na stratu hlavy a všetkých majetkov 20.08.2017 

Pred 380 rokmi, 29.6.1637 nariadil uhorský palatín Mikuláš Esterházy vyšetrovanie zločinov Anny Rosiny Listhiusovej. Vypočutie posledných svedkov prebehlo 7. júla v Bratislavskej župe v Kajali. O vypočúvaní Anny Rosiny som sa zatiaľ nič nedozvedel. Celý proces trval iba niekoľko dní. Rozsudok vynesený nad Annou Rosinou v júli toho istého roku (1627) znel: „… odsudzuje sa na stratu hlavy a všetkých majetkov “. O hlavu Anna Rosina neprišla. Dostala milosť od panovníka. Ako to však bolo s jej majetkami? Kto a čo mohol získať týmto súdnym sporom?


Anna Rosina Listhiusová - Stanislav Thurzó III. 27.12.2016 

Väčšinu života prežila Anna Rosina so svojim prvým manžel Stanislavom Thurzóm III. Ako však tento manželský zväzok vznikol? Kto resp. čo bolo v pozadí tohto manželstva?


Čo leží v archívoch 31.12.2015 

Ako som už viac krát uviedol dopracovať sa k údajom o Anne Rosine nie je vôbec jednoduché. Doteraz jej nik nevenoval zvláštnu pozornosť no i tak sa o nej možno čo to dozvedieť na základe odkazov na listiny ktoré sa nachádzajú v archívoch. Aj o týchto listinách sú len strohé informácie.

Pri pátraní sa preto treba pozerať nie len na Annu Rosinu ale aj na ľudí z jej okolia. V prvom rade na listiny rodu Thurzovcov.


Niekde sa stala chyba 31.12.2015 

Pri hľadaní informácii o Anne Rosine som natrafil na zaujímavé čítanie. Bola to kniha vydaná v roku 1848 v Holandsku. Nebola to však jediná kniha, ktorá prekrútila historické udalosti.


Súdny proces - svedkovia 31.12.2015 

Súdny proces, lepšie povedané výpovede 80 svedkov v procese s Annou Rosiny spracoval András Komáromy v roku 1897 v publikácii Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897[1] a je to zatiaľ jediné obsiahlejšie dielo venujúce sa Anne Rosine. Jeho práca zachytáva okrem iného aj výpovede 80 svedkov.


Výpovede svedkov - preklad 01.01.2016 

Ako som už uviedol v predošlých článkoch o zverstvách, ktoré spáchala Anna Rosina sa možno dozvedieť z výpovedí svedkov, ktoré publikoval András Komáromy v roku 1897 v publikácii Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897. Táto publikácia je písaná v maďarčine. U nás na Slovensku sa na ňu odvolávajú autori viacerých článkov. Vždy sa však objaví iba nepatrná časť výpovedí. Pôvodný maďarský text sa dá nájsť na internete. Ja tu prinášam jeho preklad. Poďakovanie patrí p. Ľubošovi Czakovi, ktorý sa zhostil prekladu. Ako mi povedal, rád sa precvičil v staromaďarčine ale obsah ho šokoval. Nasledujúce riadky nie sú vhodné pre slabé povahy, zachytávajú brutálnu reality do detailov.


Súdny proces - čo prezradia výpovede svedkov I. 31.12.2015 

Na základe výpovedí svedkov sa pokúsim odhaliť čo pravdepodobne viedlo k inicializácii súdneho procesu s Annou Rosinou ako aj to, čoho sa táto žena dopustila. Pri svojej analýze vychádzam prioritne z práce ktorú publikoval András Komáromy už v roku 1897.


Súdny proces - čo prezradia výpovede svedkov II. 31.12.2015 

V predošlej časti sme sa pozreli na dôvod, ktorý viedol k súdnemu procesu s Annou Rosinou. Tá bola obvinená okrem iného z týrania služobníctva a ubližovania (na zdraví) s následkom smrti. Rôzne zdroje udávajú rôzny počet obetí, zvyčajne okolo 10. Viacero ľudí prišlo o život a tí čo mali šťastie zostali mrzákmi alebo si užili iba bitku.


Magdaléna Szölösi - posledná obeť Anny Rosiny 09.10.2016 

Magdaléna - Szölösi bola poslednou obeťou Anny Rosiny. Jej smrť viedla k spusteniu celého procesu. Svedkovia mali tieto udalosti v čerstvej pamäti a preto im v súdnych spisoch prináleží rozsiahle miesto. Pokúsme sa teda priblížiť si na základe výpovedí svedkov posledný deň poslednej obete Anny Rosiny.


Eva Pogrányi - Eva Baroness Thurzo 27.12.2016 

Asi najčastejšie opisovaný krvavý príbeh, ktorí má na rukách Anna Rosina je spätý s jej dcérou Evou – Baroness Thurzo.

Eva Baroness Thurzo pochádza z prvého manželstva Anny Rosiny so Stanislavom Thurzo. Narodila sa v roku 1611 v Bojniciach. Zomrela v roku 1627 pri pôrode svojho prvého dieťaťa. V tomto čase bolo vydatá za Štefana Pogrányiho, brata (syna?) v tom čase manžela svojej matky Anny Rosiny.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024