horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 54290 
Súdny proces - čo prezradia výpovede svedkov II.31.12.2015 

V predošlej časti sme sa pozreli na dôvod, ktorý viedol k súdnemu procesu s Annou Rosinou. Tá bola obvinená okrem iného z týrania služobníctva a ubližovania (na zdraví) s následkom smrti. Rôzne zdroje udávajú rôzny počet obetí, zvyčajne okolo 10. Viacero ľudí prišlo o život a tí čo mali šťastie zostali mrzákmi alebo si užili iba bitku.

Výpovede svedkov nám poskytujú informácie o obetiach vystrájania Anny Rosiny. Nebola však pri tom vždy sama. Veľa krát jej pri tom pomáhalo služobníctvo. Často z donútenia ale aj zo strachu. Vo výpovediach však natrafíme na pasáže, ktoré naznačujú, že niektorí zo služobníkov si to pravdepodobne užívali tak ako ich pani.

Z výpovedí poznáme mená 8 obetí. Na základe týchto výpovedí sme schopní určiť rok smrti iba v troch prípadoch. O ostatných obetiach sa dozvedáme iba mimimum informácií a vždy pochádzajú iba od jediného svedka. Tieto prípady zostávajú zahalené rúškom tajomstva.

Začnem smutnou štatistikou. Pozrime sa na to, kto boli obete vystrájania Anny Rosiny:

Obete

 1. Szölösi Magdaléna - Pusté sady 1637
 2. Deli Katha - Pusté Sady 1636
 3. Poghrányi Eva a jej nenarodené dieťaťa - 1627
 4. Krisán Mihált
 5. Major Lőrincz - Šintava
 6. Kis Kata
 7. Vargha György
 8. Halász Bálint

O zvyšných obetiach sa dozvedáme z výpovede vždy iba jediného človeka. Ťažko hodnotiť do akej miery je táto výpoveď pravdivá. Ich mená sa nikdy nedozvieme. Pre úplnosť zoznamu obetí, ktoré je možne z výpovedí svedkov identifikovať uvádzam tú časť výpovede týchto ľudí, ktorá popisuje ďalšiu obeť.

 1. ... keď Nemci boli v Šintave, že zbila jednu ženu a ta potom zomrela
 2. ... Šintava moja pani bila železnou lopatou jedno dievča a polomŕtvu ju poslala do Bratislavy a kočiši povedali, že v Bratislave hneď zomrela a tam ju aj vyložili z koča
 3. ... jednu ženu čo jej prala, ktorej dieťatko s kolíske sa zobudilo, naháňala a tak ju bila, že strašnou smrťou zomrela
 4. ... aj to viem, že v Hlohovci jedného zbitého sluhu sem do Šintavy dala doniesť a keď videla že z dôvodu choroby spôsobenej bitkou nevstane tak ho vyhodila z jej hradu a za krátku dobu zomrel
 5. ... v Nových Zámkoch naháňala ženy čo prali a tak uderila jedno dieťa, že hroznou smrťou zomrelo

Ako som už uviedol počet obetí sa v rôznych zdrojoch líši. Ani v tomto momente na základe uvedených informácií nie som schopný jednoznačne povedať koľko ich bolo. Napr. Katarína Plevová sa vo svojej práci [3] odvoláva na prácu Slovenského historika Jozef Kočiša, ktorý uvádza 9 usmrtených slúžok ako aj na prácu J.J. Duffacka [*], ktorý však píše už o 20 obetiach.

Zarážajúca je skutočnosť, že medzi obeťami je aj je vlastná dcéra z prvého manželstva so Stanislavom Thurzom - Eva Poghrányi.


Zdroje

[1] Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897, András Komáromy, 1897
[2] PROCESY S BOROSKAMI V NITRIANSKEJ A BRATISLAVSKEJ STOLICI V 16.-18. STOROČÍ, Tünde Lengyelová, v ROČENKA ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V BRATISLAVE POBOČKA ŠAĽA, Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa 2005, str. 20
[3] Alžběta Báthory v historické skutečnosti a ve slovenských reflexích filmových a literárních; Magisterská diplomová práce; Bc. Katarína Plevová; Masarykova univerzita Filozofická fakulta; 2013; str. 64
[*] J. J. Duffack je pseudonym autorské dvojice - středoškolského učitele v důchodu Jána Dziaka (*1948) z Kežmarku a doc. Dr. J. Dvořáka, CSc. z Prahy. viď: J. J. Duffack


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024