horuseye.sk horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Anna Rosina ListhiusováAktualizacia: 06.02.2017 

Kto bola táto údajne krásna ale krutá žena? I napriek tomu, že pochádzala a patrila do vysokej spoločnosti nie je jednoduché sa o nej niečo dozvedieť. Jej meno mnohým nič nevraví a tí čo o nej počuli je často zrovnávajú s Alžbetou Báthoryovou.

Jej pôvod, ako aj celý život je stále opradený rúškom tajomstva. Dnes v dobe internetu sa stále dookola omieľa tá istá nepravda. V pozadí sa autori týchto informácií priamo či nepriamo odvolávajú na ten istý zdroj. Historické romány od Andreja Štiavnickeho.

Historička Tünde Lengyelová sa na jej adresu vyjadrila nasledovne: „Čo sa týka Anny Rosiny, je to ešte v podstate neprebádaná téma, ktorá čaká na dôkladné spracovanie. Väčšinou sa iba spomína, resp. veľmi povrchne hovorí o jej zločinoch, podľa mojich vedomostí jej ešte nebola venovaná monografia alebo aspoň štúdia, ktorá by podrobnejšie analyzovala celý prípad. Je to výzva (pre nás, historikov).“

Ak začneme po nej pátrať, aj to málo čo o nej nájdeme sa točí okolo jej (zlo)činov, prípadne súdneho procesu. Najobsiahlejšou publikáciou o tejto žene sú momentálne výpovede 80 svedkov, ktoré vydal András Komáromy roku 1897 v Történelmi tár.

Navyše ak bolo niečo o Anne Rosine napísané a publikované tak je to takmer všetko v maďarčine. Nájdu sa však aj výnimky. Sú knihy, ktoré boli napísané na Slovensku, dokonca pravdivo popisujú pôvod tejto šľachtičnej a čiastočne sa zmieňujú o jej (zlo)činoch. Prameňov k tejto téme je veľmi málo a ak existujú, sú stále neobjavené alebo neprebádané.

Ak dáme dokopy bežne dostupne informácie môžeme to zhrnúť do nasledujúcich pár riadkov.

Pôvod a dátum narodenia je nejasný.

V roku 1598 sa Anna vydala sa Stanislava III. Turza (*1576, +1.5. 1625), ktorému porodila 4 deti: Stanislava, Adama, Michala a Evu.

Po smrti Stanislava Turza v roku 1625 sa ešte v tom istom roku vydala za Juraja Pogrányiho. Po krátkej dobe Anna znovu ovdovela. Juraj Pongrányi zomrel v roku 1629.

29.6.1637 nariadil uhorský palatín Mikuláš Esterházy vyšetrovanie zločinov Anny Rosiny Listhiusovej. Vyšetrovanie sa začalo okamžite. Hoci bola Anna Rosina Listhiusová obvinená z týrania služobníctva a z ubližovania s následkom smrti, piaty bod vyšetrovacieho spisu sa týkal bosoráctva.

Najvyšší dvorský súd ju odsúdil na stratu hlavy a majetkov. Poprava sa však neuskutočnila. 22. marca 1638 dostala od panovníka Ferdinanda III. milosť.

Anna Rosina Listhiusová dožila svoj život na Šintavskom hrade pod kuratelou palatína Mikuláša Esterházyho. Zomrela v zabudnutí v roku 1643.

Toho čo sa dá o tejto žene nájsť pri bežnom pátraní v knihách a na webe naozaj nie je veľa.

Myslím si, že môžeme o nej bez nadsádzky povedať, že patrí (patrila) k najzaujímavejším (najzáhadnejším) postavám v dejinách Šintavy. Jej osobný život je stále zahalený rúškom tajomstva a práve to ma viedlo k tomu aby som sa o tejto nezvyčajnej žene pokúsil zistiť niečo viac.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023