horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 54291 
Súdny proces - svedkovia31.12.2015 

Súdny proces, lepšie povedané výpovede 80 svedkov v procese s Annou Rosiny spracoval András Komáromy v roku 1897 v publikácii Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897[1] a je to zatiaľ jediné obsiahlejšie dielo venujúce sa Anne Rosine. Jeho práca zachytáva okrem iného aj výpovede 80 svedkov.

29.6.1637 nariadil uhorský palatín Mikuláš Esterházy vyšetrovanie zločinov Anny Rosiny Listhiusovej. V uvedenom diele je prepis datovania poverenia na vyšetrovanie uvedený na str. 628 v podobe „Datum in libera et regia Civitate Modrensi in profesto beatorum Petri et Pauli apostolorum Anno domini 1637.“

Tünde Lengyelová na margo súdneho procesu uvádza: „V roku 1637 bola vyšetrovaná aj Anna Rosina Liszthyová, najprv manželka palatína Stanislava Thurzu a neskôr Juraja Pongranya. Piaty bod vyšetrovacieho spisu sa týkal bosoráctva, hoci Liszthyovú obvinili z týrania služobníctva a ubližovania s následkom smrti.“ [2]

Vyšetrovanie, resp. vypočúvanie svedkov sa začalo takmer okamžite. Miesto prvých vypočúvaní v dokumente nie je uvedené, ale vzhľadom na pôvod vypočutých svedkov sa dá predpokladať, že prebiehalo v Hlohovci.

Od 29. júna, pravdepodobne v Hlohovci

Dňa 2. júla, V Nitrianskej župe ležiaci hrad Šintava

Dňa 2. júla, V ten istý deň v Bratislavskej župe v meste Sereď

Dňa 4. júla, Trnava (Nagyszombat) kráľovské mesto

Dňa 6. júla, Nové Zámky (Újvárban)

Dňa 7. júla, Bratislavský kraj, mesto Kajal

Ako vidno celý proces bol neuveriteľne rýchly. Vyzerá to tak, že do úvahy neprichádzalo žiadne zdržiavanie ani naťahovanie procesu. Podľa dostupných informácii bolo do 4. júla vypočutých 70 svedkov. Zvyšných 10 vypočuli v priebehu nasledujúcich 10 dni. Či sú v uvedenom diele, ktoré na konci 19. storočia publikoval András Komáromy zachytené odpovede všetkých svedkov nevedno, ale zatiaľ je to najucelenejšia práca týkajúca sa Anni Rosiny. Nasledujúci zoznam nám prináša ich mená, stav, vek prípadne informáciu o pôvode (aj to iba v 6 prípadoch).

Od 29. júna, pravdepodobne v Hlohovci

 1. Kovács Boldizsár, 50 rokov, pôvod: Hlohovec - Galgóczon
 2. Fálussy Miklós, 47 rokov, pôvod: Hlohovec - Galgóczon
 3. Fejérváry János, 46 rokov
 4. Bessenyi Szabó Miklós, 29 rokov
 5. Brunczvik Tóbiás, 47 rokov
 6. Balog Ferencz, 35 rokov
 7. Ivarcz máskép Hegedűs János, 45 rokov
 8. Máttyássy Máténé Újhelyi Kata, 32 rokov
 9. Lóboda János, 41 rokov
 10. Takács Pál, 35 rokov
 11. Páznián Miklós, gr. Forgách Adám, 55 rokov
 12. Mátyássy Máté, 55 rokov
 13. Thót György, nzts Beleváry Dávid embere, 30 rokov
 14. Gáspár György, 40 rokov, pôvod: Pusté Sady - Puszta-kürthi
 15. Szöcs Jerémiás, 36 rokov
 16. Kozák Mihály, 34 rokov
 17. Thót András, 35 rokov
 18. šľachtic Charady János, 26 rokov
 19. manželka Szkorecz György, Anna, 40 rokov
 20. manželka Nagy Mikclósné, Ilona, 35 rokov
 21. Kabathlovics Dorottya, 35 rokov
 22. manželka Sztanik Mártonné Erzsébet, 40 rokov
 23. šľachetný holič Szabó Oáspárné, 32 rokov, pôvod: Kostoľany - Kosztolányi
 24. manželka Tóth Mártonné, Sófia, 46 rokov
 25. manželka Dyz Mihályné, Dorottya, 33 rokov
 26. manželka Szakács Mátyásné Kata, 34 rokov
 27. Virghó Anna, 40 rokov
 28. vdova Molnár Ferenczné, Sófia, 32rokov
 29. Bogma István, 40 rokov
 30. Krizán János, 28 rokov
 31. Dyz Mihály, 36 rokov
 32. Petheö Ádám, 35 rokov
 33. Sztanik Márton, 40 rokov, pôvod: Pusté Sady - Pusztakürti
 34. šľachtic Bondor János, ochránca vdovy Poghrányi György, 45 rokov

Dňa 2. júla, V Nitrianskej župe ležiaci hrad Šintava

 1. Alapi Ilona Szeőcs, 55 rokov, pôvod: Andrásné
 2. šľachtic Eszterhas Margit, 28 rokov (ns. Bernárd Tamásné)
 3. ns. Bartalan Fruzsina, 32 rokov (ns. Buday Istvánné)

Dňa 2. júla, V ten istý deň v Bratislavskej župe v meste Sereď

 1. ns. Béke György, 65 rokov
 2. Elclc György, 66 rokov, pôvod: Pata - Pathai
 3. Török Márton, 29 rokov
 4. Koltyún Pál, 41 rokov, poddaný Fejérváry János
 5. Mathula Pál, 41 rokov
 6. Pokol György, 50 rokov
 7. Zajecz János, 50 rokov
 8. manželka Kalmár Mártonné, Kata, 40 rokov
 9. manželka Halász Ambrusné Erzsébet, 40 rokov
 10. Felcethe István, 28 rokov
 11. Érsek András, 60 rokov
 12. Pénzes Miklós, 60 rokov
 13. Horváth Ádám, 35 rokov
 14. Beczkói András, 45 rokov
 15. Zajecz György, 40 rokov
 16. Sereghély György, 40 rokov
 17. Zajecz Márton, 50 rokov
 18. Holiczka Benedek, 38 rokov, poddaný Fejérváry János
 19. Molnár István, 55 rokov
 20. Benius János, 60 rokov, poddaný Fejérváry János
 21. Nagy Miklós, 40 rokov
 22. Elek Péter, 32 rokov
 23. Juhász Benedek, 32 rokov
 24. Theszarski Tamás, 65 rokov
 25. Juháss Benedekné, 35 rokov
 26. manželka Érsek Andrásné, Kata, 50 rokov
 27. manželka Tóth Péterné, Borbála, 40 rokov
 28. Szomory Mária, 32 rokov, (Pattyantyus Farkoané)
 29. ns. Fejér Margit, 40 rokov, vdova Stupiczay Istvánné
 30. ns. Nagy András, 32 rokov
 31. Takács Kristóf, 28 rokov
 32. manželka Takács Kristófné, Kata, 25 rokov
 33. ns. Dombay Éva, 32 rokov, (ns. Podgorelszky Jeremiásné )

Dňa 4. júla, Trnava (Nagyszombat) kráľovské mesto

 1. vdova Szölössi Jánosné, Anna, 40 rokov
 2. manželka Szakács Istvánné, Zsófia, 25 rokov

Dňa 6. júla, Nové Zámky (Újvárban)

 1. ns. Nagy Magdolna, 35 rokov, (ns. Százady Ferenczné)

Dňa 7. júla, Bratislavský kraj, mesto Kajal

 1. šľachtic Sylle Bálint, 35 rokov
 2. ns. Kis András, 40 rokov
 3. ns. Szölösi Kata, 32 rokov, (Kis Andrásné)
 4. ns. Szölösi Judit, 25 rokov, (Odor Bálintné)
 5. vdova Kocsis Mátyásné, Zsófia, 40 rokov
 6. manželka Pekár Ilyésné, Éva, 40 rokov
 7. vdova Mikovics György, Krestel Ilona, 60 rokov

Vyšetrovania bolo ukončené pravdepodobne 31. júla 1637. Údaje sú čerpám z uvedeného zdroja str. 628 a 629.

Za povšimnutie stojí skutočnosť, že nemáme k dispozícii výpoveď Anny Rosiny. V práci Andrása Komáromyho sú zachytené iba výpovede svedkov. O spisoch týkajúcich sa výpovede Anny Rosiny zatiaľ nič neviem. Nemám k dispozícii ani informácie, či vôbec pred súdom vypovedala. V čase procesu mala 59 rokov.

Kedy bol vynesený rozsudok na Annou Rosinou sa v tejto práci taktiež nedozvieme. Anna Rosina bola odsúdené na stratu hlavy a všetkých majetkov. Jedno je však isté - Anna o svoju hlavu neprišla. 22. marca 1638 jej kráľ Ferdinand III. udelil milosť. Zomrela o päť rokov neskôr v roku 1643 vo veku 65 rokov. Údajne posledné roky svojho života prežila na Šintavskom hrade.


Zdroje:

[1] Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 20. kötet – 1897, András Komáromy, 1897
[2] PROCESY S BOROSKAMI V NITRIANSKEJ A BRATISLAVSKEJ STOLICI V 16.-18. STOROČÍ, Tünde Lengyelová, v ROČENKA ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V BRATISLAVE POBOČKA ŠAĽA, Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa 2005, str. 20


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024