horuseye.sk horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Čo leží v archívochAktualizacia: 31.12.2015 

Ako som už viac krát uviedol dopracovať sa k údajom o Anne Rosine nie je vôbec jednoduché. Doteraz jej nik nevenoval zvláštnu pozornosť no i tak sa o nej možno čo to dozvedieť na základe odkazov na listiny ktoré sa nachádzajú v archívoch. Aj o týchto listinách sú len strohé informácie.

Pri pátraní sa preto treba pozerať nie len na Annu Rosinu ale aj na ľudí z jej okolia. V prvom rade na listiny rodu Thurzovcov.

V roku 1932 boli v Levéltári Közlemények, 10. [1] zverejnené informácie o známych listinách rodu Thurzovcov. Listiny sú zoradené do 15 kategórií. Každá kategória je stručne popísaná. Nájdeme tu informácie o listinách napísaných či adresovaných Anne Rosine prípadne listiny, ktoré Annu spomínajú. Nasledujúce riadky uvádza tie skupiny listín, v ktorých sa môžeme stretnúť s korešpodenciou Anny Rosiny

4. skupina - zahŕňa prvú štvrtinu 17 storočia. Obsahuje listiny týkajúce sa zamestnancov Stanislava Thurzu, ich povinnosti, vzájomné vzťahy. Správy o stave ekonomiky, informácie o riadení domácnosti a s tým súvisiace problémy. Informácie o formách výroby, kvalite pôdy ...
Druhá časť tejto skupiny obsahuje listiny rodinného charakteru, čiastočne priateľské listy, ale tiež veľa listín s politickým obsahom. Nájdem tu listy Anny Rosiny a jej manžela Stanislava Thurzu, Juraja Thurzu a jeho manželky Alžbety Czoborovej ako aj korešpodenciu s ďalšími príbuznými.

5. skupina - listiny Stanislava Thurzu v období 1615 - 1620. Ide o komunikáciu Stanislava Thurzu s manželkou Annou Rosinou Listhius. ( listiny z roku 1615 datované zo dňa ) Thurzo je v tomto období mimo domova a tieto listy ho informujú o stave vecí doma, jeho žene a rodine ako aj o hospodárskej situácii. Listy poukazujú na to, že Anna Rosina sa postaral o všetko, hlavne o úrodu, rovnako ako o vzdelávanie detí, správa vecí rovnako ako problémy v domácnosti. Popisuje tu radosti i strasti, pokrok detí v učení ale aj žiada od svojho manžela.
Nájdeme tu aj listiny súvisiace s jeho pobytom mimo domova.

6. skupina - okrem politických listín sa tu nachádzajú listy zaslané Annou Rosinou manželovi, Stanislavovi Thurzovi v rokoch 1604 - 1625.

12. skupina - obsahuje okrem iného aj účtovné uzávierky, príkazy a s tým súvisiace finančné náklady za obdobie 1544 - 1614. Čiastočne sú späté aj s rodom Stanislava Thurzu a jeho manželky Anny Rosiny.

15. skupina - by mala obsahovať listiny (účet) za lieky ktoré v roku zakúpila v roku 1622 Anna Rosina.

Už na základe uvedených informácií by sme mali mať v tomto momente dostatok materiálu na štúdium. Vzhľadom na zdroj a obdobie ich publikovania možno predpokladať, že väčšina materiálov sa nachádza maďarských archívoch. Navyše od publikovania uvedeného článku ubehlo viac ako 80 rokov, takže možno očakávať, že sa v archívoch našli ďalšie listiny. Zatiaľ sa však tejto téme nikto dôkladne nevenoval.


Zdroje© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023