horuseye.sk horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Anna Rosina Listhiusová - pôvodAktualizacia: 06.02.2017 

V článku Anna Rosina Listhiusová sme sa o jej pôvode nedozvedeli nič konkrétne. Dôvodov je viacero. Jej pôvod je, ak vychádzame z najčastejšie sa opakujúcich informácií, nejednoznačný. Je pravda, že sa tu točíme stále okolo toho istého, ale celé to pôsobí chaoticky, nedôverihodne.

Pátranie začínam na základe strohých informácií. Na stránke obce Šintava [1] nájdeme nasledujúci text.

„Anna Rosina narodila sa v roku 1583 barónovi Jánovi Listhiusovi zo Sedmohradska a jej matka Anna Nauhausová pochádzala z Kopčian na Záhorí. ...“

Tieto údaje boli podľa autora čerpané z knihy Andreja Štiavnického.

Informáciu podobného obsahu nájdeme aj v knihe Sereď dejiny mesta [2]. Tu sa dočítame:

„... Po otcovi pochádzala z významnej dolnorakúskej šľachtickej rodiny a jej matka bola Lukrécia, neter ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha, v svojej dobe veľmi vplyvnej a významnej osobnosti v uhorskom kráľovstve.“

Od iného autora [3] sa dozvedáme.

„A. R. Listiusová - pochádzala z významnej dolnorakúskej šľachtickej rodiny a jej matkou bola Lukrécia, neter ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha, v svojej dobe veľmi vplyvnej a významnej osobnosti v uhorskom kráľovstve.“

Iste bude súhlasiť s tým, že to pôsobí chaoticky a zmätene. Informácie sa značne líšia, ale niekde sa začať musí.

Historicky nepopierateľná osobnosť je Mikuláš Oláh. A tak som sa pokúsil nájsť spojitosť medzi nim a Jánom Listiusom, ktorý by mal byť otcom Anny Rosiny.

Pri pátraní som narazil na zaujímavú webovú stránku „De iuribus diversarum Regni Hungariae Familiarum 1275-1820“ [4]. Ako uvádza autor: „[Stránka] obsahuje dokumenty týkajúce sa rôznych rodín. Väčší počet listín Mikuláša Olaha a manžela jeho netere Jána Listiusa ...“

Čo stojí za povšimnutie je odkaz na listinu z roku 1559. Abstrakt listiny je stručný.

„Ferdinánd király adománylevele Listhius Jánosnak és feleségének Lukréciának egy Dévényi szőlőről.“

Táto listina nepriamo potvrdzuje sobáš Jána Listiusa s Lukrériou Olahovou. Na základe druhého tvrdenia [7] by sme v tomto momente mali poznať rodičov Anny Rosiny. Už to zostáva iba potvrdiť. Takže pátranie pokračuje.

Pátranie ma privádza na nečakanú stopu. Na stránke Life of Franz Liszt [5] ( Áno, ide o toho známeho skladateľa. ) nájdeme nasledujúci text.

„ … János was baron of Köpcsény and died in Prague in 1577. He married Lucretia Oláh and became bishop of Győr. They had children: János, István and Ágnes. “

„ … Ján [Listhius] bol barón z Kopčian a zomrel v Prahe v roku 1577. Oženil sa s Lukréciou Oláh a stál sa biskupom v Győry. Mal [tri] deti: János, István and Ágnes. “

V knihe [6] vydanej v roku 1881 v Londýne sa však dočítame:

John Listhius, a Hungarian noble, married the sister of Nicolas Olahus, Archbishop of Gran and Primate of Hungary, by whom he had two sons ; after her death he took orders, and became Bishop of Wessprim in 1568, and Bishop of Raab in 1572. He died in 1578.

Ján Listhius, maďarský šľachtic, si vzal sestru Nicolasa Oláha, Granského arcibiskupa a primáš Maďarska, z ktorou mal dvoch synov. Po jej smrti sa znovu oženil. V roku 1568 sa stal biskupom vo Veszpréme a v roku 1572 biskupom v Győry. Zomrel v roku 1578.

Tento zdroj však píše, že Ján mal s Lukréciou iba dvoch synov. Tretie dieťa, ktoré uvádza Franz Liszt, pravdepodobne pochádza z druhého manželstva. Je tu síce niekoľko nezrovnalostí, (sestra alebo neter) resp. rok úmrtia (1577 - 1578) ale čo je podstatné, máme potvrdenú skutočnosť, že sa druhý krát oženil.

Kto však bola táto žena? Vráťme sa na začiatok. Ako uvádza stránka obce Šintava [1] „Anna Rosina narodila sa v roku 1583 barónovi Jánovi Listhiusovi zo Sedmohradska a jej matka Anna Nauhausová pochádzala z Kopčian na Záhorí. ...“ Tu by som iba podotkol, že na webovej stránke A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században [7] sa uvádza dátum narodenia zima 1583. Ak ide o dcéru Jána Listhiusa tak ako uvidíte neskorej, tento rok neprichádza do úvahy. Takže teraz sa pozrieme na Annu Nauhausovú z Kopčian na Záhorí.

Pri pokuse nájsť túto ženu v Kopčanoch na Záhorí som sa k ničomu nedopracoval. Postupne som sa však dopracoval k tomu že Kopčany nie sú Kopčany ale Kopčany sú Köpcsény čiže Kittsee (v minulosti aj Kittsee bei Pressburg, slov. Kopčany (pri Bratislave); Maď. Köpcsény; Chorv. Gijeca)

Pokiaľ ide o Kittsee, tak tu sme správne.

Ďalšie pátranie potvrdzuje, že Anna je dcérou z druhého manželstva. Narodila sa v roku 1578 ale presný dátum jej narodenia nie je známy. [8] Meno matky je Anna Baroness of Neuhaus. Naša Anna je tu uvedená ako Anna Rozsa Baroness Liszty, of Kopcse

V tomto momente vieme povedať, že rodičmi Anny Rosiny boli Ján Listhius a Anna Baroness of Neuhaus. Kedy sa však uskutočnil sobáš jej rodičov zatiaľ nevieme. Ale to nie je pre nás podstatné.

Pri hľadaní informácii o pôvode Anny som narazil na nezrovnalosti. V súpise dokumentov Maďarska (Uhorska) do roku 1700, ktorý sa odvoláva na listiny v archíve je uvedený dátum smrti Jána Listhiusa († 05. 03. 1577). [ Johanni Listhio († 05. 03. 1577) epitaphia Ed. Praha 1577. RMK III. 664.] [9]

Ak je dátum smrti Jána Listhiusa naozaj 5. marca tak potom sa Anna musela narodiť najneskôr začiatkom decembra 1577. V prípade, že je to 3. máj potom sa musela narodiť začiatkom februára 1578.

Tu by sme azda mohli s pátraním po rodičoch skončiť. Ale to čo som na začiatku nevedel nájsť sa mi dostalo do rúk okľukou. História Šintavy je bytostne spojená s históriou Bernolákova. Táto obec vydala v roku 2009 knihu Bernolákovo 1209 - 2009 Dejiny obce V uvedenej publikácii na strane 51 sa dočítame: „...mladý 22 ročný Stanislav Turzo sa v roku 1598 oženil s peknou Annou Rozinou (Rosinou), dcérou baróna Jána Listiusa z Kopčian (dnes Kittsee v Rakúsku) a jeho manželky Anny rodenej Nauhaus. Ich manželstvo trvalo 27 rokov a mali spolu 7 detí. Dospelosti sa dožili synovia Stanislav, Adam, Michal a dcéra Eva. Synovia Štefan a Pavol a dcéra Alžbeta zomreli v deckom veku.“

Jednu vetu o je pôvode nájdeme aj v publikácii Kliatba zvaná Alžbeta Posledné tajomstvo čachtickej panej.[12] Kniha je venovaná Alžbete Bathory a Anna Rosina sa spomína ako jej súčastníčka. Autor iba stručne konštatuje: Šľachtičná Anna Rozina Listiusová, dcéra baróna Jána Listiusa a Anny Nauhausovej z Kittsse ...

Posledná publikácia, ktorá sa mi dostala zatiaľ do ruky, popisujúca pôvod Anny Rosiny je napísaná taktiež v slovenčine. Ide o dielo Jozefa Nováka Rodové erby na Slovensku I Kubínyiho zbierka pečatí. [11] Ako uvádza autor, rod Listiusovcov mladšia maďarská literatúra uvádza pod menom Lizsty. Rod pochádza zo Sibini v Sedmohradsku a zjavuje sa na začiatku 16. storočia medzi tamojším patriciátom. Šľachtictvo a erb získal od Ferdinanda I., ktorý im ho udelil 1. februára 1554 vo Viedni. V roku 1576 získal panstvo Kittsse (po slovensky Kopčany, Rakúsko), odkiaľ si začal písať aj prídomok. Erb zobrazený na tejto stránke pochádza z uvedenej knihy. Jednorožec sa pokladá za symbol prevzatý z erbu Oláhovcov, s ktorými boli Listiusovci v príbuzenstve.

Myslím si, že poznáme rodičov Anny Rosiny a vieme približne dátum jej narodenia. O jej detstve nevieme (zatiaľ) nič.


Zdroje:

[1] Šintava ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[2] Sereď dejny mesta; Mesto Sereď; 2002; str. 56

[3] BOBIN SVET ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[4] De iuribus diversarum Regni Hungariae Familiarum Magyarország különböző családjainak jogai 1275-1820 ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[5] Life of Franz Liszt ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[6] The life and letters of Ogier Ghiselin de Busbecq; London (1881) Uhorsko začína na str. 279. (možnosť stiahnuť knihu)

[7] Anna Rosina Liszti ver. pdf zo dňa 14.12.2016

[8] Anna Baroness of Neuhaus momentálne ide už spoplatnený archív

[9] Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentibus ab initiis usque ad annum 1700; A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig (možnosť stiahnuť knihu) resp. to isté

[10] Bernolákova 1209 - 2009 Dejiny obce; Michal Duchoň, Juraj Turcsány a kolektív; 2009; str. 49 - 53

[11] Rodové erby na Slovensku I Kubínyiho zbierka pečatí; Jozef Novák;Vydavateľstvo Osveta; 1980; str. 159

[12] Kliatba zvaná Alžbeta Posledné tajomstvo čachtickej panej; Viliam Apfel; Vydavateľstvo Matice slovenskej; 2100; str. 61© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023