horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb) 
300 000 km/s = pomalé svetlo, ∞ = rýchlosť prenosu informacie Aktualizacia: 03.09.2017 

300 000 km/s je podľa fyzikov maximálna rýchlosť, ktorú môže hmotný objekt v nám známom vesmíre dosiahnuť. Ale rýchlosti prenosu informácii sa ani zďaleka nepribližuje. Iste vás okamžite napadne otázka. O čom to hovorí? Chem upozorniť na skutočnosť, že tento článok ponúka môj, možno uletený, pohľad na túto oblasť. Odpoveď vám zatiaľ nedajú ani vedci. Vo svete sa realizovalo množstvo pokusov, ktoré ponúkajú zaujímavý pohľad na svet kvantovej fyziky. Tento článok súvisí s jedným z týchto pokusov.


Upozornenie. Všetky články v tejto sekcii (Sci-Fi) sú moje - možno uletené pohľady na svet okolo nás. Vychádzam v nich z vedeckých podkladov alebo vízií, ktoré následne rozvíjam podľa mojich predstáv. Možno tieto články poslúžia ako podklad pre napísanie Sci-Fi poviedky.

© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024