horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 30770 
300 000 km/s = pomalé svetlo, ∞ = rýchlosť prenosu informacie 03.09.2017 

300 000 km/s je podľa fyzikov maximálna rýchlosť, ktorú môže hmotný objekt v nám známom vesmíre dosiahnuť. Ale rýchlosti prenosu informácii sa ani zďaleka nepribližuje. Iste vás okamžite napadne otázka. O čom to hovorí? Chem upozorniť na skutočnosť, že tento článok ponúka môj, možno uletený, pohľad na túto oblasť. Odpoveď vám zatiaľ nedajú ani vedci. Vo svete sa realizovalo množstvo pokusov, ktoré ponúkajú zaujímavý pohľad na svet kvantovej fyziky. Tento článok súvisí s jedným z týchto pokusov.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024