horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 30770 
Futurista predložil 5 ľudských práv digitálneho veku. Súhlasíte s ním? 30.08.2017 

Futurista Gerd Leonhard vo svojej knihe Technology vs Humanity uvažuje o tom, ako sa vyvíja oblasť ľudských práv v digitálnom veku. Formuluje tu niečo ako manifest digitálnej etiky a vymedzuje päť kľúčových oblastí ľudských práv.


Čo nás čaká a (ne)minie 31.12.2018 

Často sa stretávame s víziami a predpoveďami toho, čo tu bude o rok, dva či dvadsať. Niektoré predpovede sa naplnia, iné sa ukážu ako nereálne, a ďalšie sa posunú do blízkej či vzdialenej budúcnosti. Pozrime sa čo nás čaká v blízkej či vzdialenej budúcnosti. Za splnenie sú pokladané predpovede, ktoré boli nasadené do výroby a nie sú k dispozícii iba v laboratóriu.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024