horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 30770 
Internet veci - Internet of thing (IoT) - fenomén tejto doby 04.06.2017 

Internet veci - Internet of thing (IoT) - fenomén tejto doby. Z každej strany sú nám ponúkané „inteligentné veci“, ktoré môžeme ovládať skadiaľkoľvek zo sveta. Stačí aby sme takúto vec pripojili do siete a začnú sa diať zázraky.


Čo majú spoločné: vysávač, GDPR a Brexit? 18.12.2018 

Na prvý pohľad zdanlivo nesúvisiace veci a predsa sú úzko prepojené. Za všetkým je skrytý inteligentný vysávač a dáta. Toto zariadenie sa radí do skupiny inteligentných domácich pomocníkov, do skupiny Internetu vecí (Internet of things). Samo povysáva našu domácnosť a my sa o jeho aktivitách môžeme jednoducho presvedčiť cez mobilnú aplikáciu. Tak isto ho prostredníctvom tejto aplikácie vieme na diaľku ovládať. Zostáva nám veriť, že iba my.


Internet vecí (Internet of things - IoT): čo sa za tým vlastne skrýva? 21.07.2018 

Na začiatok azda provokujúca otázka. S výrazom Internet vecí – Internet of things (IoT) sa stretávame denne. Prvá zmienka o „Internet of Things“ sa objavila v roku 2001 a jej autorom je David Brock. V literatúre, ako aj na Internete, nájdeme nespočetné množstvo definícií. Dôkazom toho je aj množstvo definícií IoT uvedených v Towards a definition of the Internet of Things (IoT) Revision 1 – Published 27 MAY 2015. Narážame tu na skutočnosť, že IEEE do dnešných dní nedefinovalo štandard.


Internet vecí (Internet of things - IoT): BIG DATA 01.09.2018 

Internet veci je opodstatnene spájaný s veľkým objemom dát. Na pozadí sa objavuje slovné spojenie BIG DATA. Toto spojenie je opodstatnené.

V súčastnosti sa odhaduje, že v Internete je pripojených cca 8 miliárd zariadení (IoT). Pri odhade počtu zariadení pripojených do Internetu v roku 2020 sa rôzne zdroje značne rozchádzajú. IEEE v auguste 2016 publikovalo článok: Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated.


Internet vecí (Internet of things - IoT): dáta a dátové toky 01.09.2018 

V predošlom článku Analýza: Internet vecí (Internet of things - IoT) a BIG DATA sme si položili otázku: „Čo sú dáta IoT?“ Odpoveď bohužiaľ nie je taká jednoznačná, ako by sme očakávali. V mnohých prípadoch je to otázka uhla pohľadu. Ja sem radím všetky dáta, ktoré sú potrebné pre poskytovanie služby.


Internet vecí (Internet of things - IoT): lokálna – domáca sieť 01.09.2018 

V predošlom článku Internet vecí (Internet of things - IoT): dáta a dátové toky sme sa pozreli ako môže vyzerať cestovanie našich dát po Internete. Naznačené scenáre sa v realite môžu značne líšiť a odvážim sa povedať, že cesta našich dát je podstatne kľukatejšia.


Babylónska veža - aktuálny stav IoT 14.11.2018 

S týmto označením pre IoT so sa stretol v článku na stránke IEEE. [1] Súčasný stav v tomto technologickom segmente autori prirovnávajú výstavbe Babylonskej veže. Každý, kto sa pustí do vývoja IoT začína od nuly. Otázka znie: Prečo?


IoT a štandardy 23.02.2019 

IoT nás obklopuje zo všetkých strán. S inteligentnými vecičkami sa stretneme na každom kroku. Doteraz som však nezistil čo to IoT vlastne je. Každý si tam zaradí to, čo sa mu páči. Na jednom fóre som na moju otázku: „Čo je to IoT?“ dostal zaujímavú odpoveď. „Všetko čo sa dá pod týmto označením predať.“ Bohužiaľ, aj keď nerád, s tým musím súhlasiť.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024