horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 30772 
GDPR – odpočívaj v pokoji 14.11.2018 

V uplynulých dňoch sme spomínali na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Navštívili sme cintoríny, kde sme mohli zapáliť sviečku na hrobe zosnulých. Množstvo ľudí si zvyklo pripomenúť príbuzných či známych zapálením virtuálnej sviečky na virtuálnom cintoríne. Tento rok to vyzeralo tak, že to asi nebude možné. Nie je to tak dávno, keď sa kompetentné orgány oháňali všeobecne záväzným nariadením na ochranu osobných údajov známym pod skratkou GDPR. Údaje na hroboch údajne porušujú toto nariadenie a tak hrozilo, že virtuálnu sviečku na hrobe príbuzného na druhom konci republiky nezapálime. Našťastie kompetentní svoje rozhodnutie na poslednú chvéľu zvážili a tak virtuálne cintoríny povstali z hrobu.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024