horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 30772 
Umelá inteligencia - Artificial Intelligence (AI) 09.07.2017 

Umelá inteligencia – Artificial Intelligence (AI) je jedným z fenoménov dnešnej doby. Fenomén, v ktorom sa stretávajú dva svety. Svet vedy a svet obchodu. Svet obchodu nám ponúka inteligentné stavebné hmoty, inteligentné dvere, inteligentné … Môžete si doplniť čo vás napadne. Mám dojem, že AI tu vystupuje ako magická formula predajcov, ako presvedčiť potenciálnych zákazníkov, aby si vybrali práve ich produkt. Na druhej strane sa svet vedy snaží previesť ľudskú inteligenciu na stroje s takým či onakým výsledkom. Je to neľahká cesta, plná rôznorodých očakávaní. Názory svetovo uznávaných vedcov sa v tomto smere často rozchádzajú. Na výsledok si bude musieť počkať.


Umelá inteligencia (AI) - spása či záhuba ľudstva 17.12.2018 

Denno denne sa na celom svete predbiehajú jednotlivci, spoločnosti ako aj univerzity v tom, čo dokáže ich inteligentné riešenie, ich AI. Výsledky sú často šokujúce. Ak vám AI oznamy, že by najradšej zabila cele ľudstvo, človek zostane minimálne zarazený. V inom pokuse je jodľa AI Hilter hrdina ak nie priam Bohom. Tento pokus bol po par hodinách zastavený.


Prvá skúsenosť s Copilot 08.06.2024 

Chat-botom sa dnes človek nevyhne. Všade sa o tom píše, diskutuje. Názory sa rôznia a tak som sa rozhodol si to vyskúšať.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024