horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb) 
Elektromobil a 0 gramov CO2 na kilometer – zabudniteAktualizacia: 15.02.2018 

Výrobcovia, ale aj predajcovia elektromobilov (EV) sa nám snažia nahovoriť, že EV neprodukujú žiadne znečistenie. Je to však naozaj tak? Vážne o tom pochybujem. Musím ale uznať, že v istom slova zmysle majú pravdu. Počas jazdy nie sú do ovzdušia vypúšťané žiadne škodliviny. To však neznamená, že by ich EV nemalo na svedomí. O ich množstve svedčí skutočnosť, že bol v niektorých ázijských krajinách zakázaný predaj vozidiel Tesla. [treba dohľadať zdroj]

Aké množstvo CO2 je teda skryté za jazdou EV na našich cestách? Postačia nám k tomu štatistické údaje a základná matematika. Na stránke Slovanských elektrární [1] nájdem informáciu u množstve vyrobenej elektrickej energie našimi elektrárňami.

ROK Jadrové Tepelné Vodné Gabčíkovo Spolu
2016 14 774 GWh 2 059 GWh 2 146 GWh n/a 18 981 GWh

Na tepelné elektrárne pripadá 10,85% celkovo vyrobenej elektrickej energie. Za tým sa skrýva množstvo CO2 vypusteného do ovzdušia. Požadované informácie nájdeme na webovej stránke energia.sk [2]

Pozrime sa na dvoch najväčších výrobcov elektrickej energii - Uhoľná elektráreň Nováky ( 1 854 213 ton CO2 ) a Uhoľná elektráreň Vojany (448 783 ton CO2 ). Spolu teda vypustili do ovzdušia 2 302 996 ton CO2.

Teraz stačí použiť základnú matematiku a fyziku strednej školy.

Na pohyb vozidiel vynaložíme prácu, ktorá sa udáva v Joule (J). Pritom platí, že 1 J = 1 Ws. (watt sekunda).

Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energii po prevode na J je

18 981 GWh

18 981 000 000 000 * 3 600 = 68 331 600 000 000 000 Ws / J

Pre ďalšie výpočty prevediem tony CO2 na gramy.

2 302 996 ton CO2

2 302 996 * 1000 * 1000 = 2 302 996 000 000 g

Z týchto hodnôt vieme povedať, že 29 670 J uvoľní do ovzdušia 1 gram CO2, resp. za 1 J práce sa skrýva 0,000 0337 gramu CO2.

Aby sme získali predstavu o skrytom množstve CO2 emitovaným EV, stačí sa pozrieť na údaje výrobcov alebo na základy fyziky.

Pozrime sa na lídra v oblasti EV, vozidlá Tesla. Konkrétne na Tesla Roadster [3]. Toto vozidlo vytvorilo množstvo rekordov v dojazde na jedno nabitie batérii. Podľa výrobcu pri dosiahnutí týchto výsledkov sa priemerná spotreba pohybovala ma úrovni 490 kJ/km. Nepotrebujeme žiadne komplikované výpočty aby sme zistili, že v našich podmienkach by to zodpovedalo 16,5 g CO2 na kilometer. Pritom si treba uvedomiť, že priemerná rýchlosť bola cca 40 km/h.

Množstvo sekundárne emitovaného CO2 EV je závislé od množstva parametrov: rýchlosť, profil či povrch terénu, počasie. Napr. zrýchlenie z 0 na 130 km/h vygeneruje cca 28,6 g CO2 v priebehu pár sekúnd. Možno vymyslieť a prepočítať, čo nás len napadne. Ale to nemá zmysel. Chcel som iba poukázať na to, že ani u nás nie je jazda elektromobilu taká čistá, ako sa nás snažia presvedčiť. Čím je v sieti viac tepelných elektrárni, tým je tento pomer horší. Predpokladám, že v krajinách, kde tepelné elektrárne dodávajú do siete viac ako 1/3 elektrickej energie sa v reálnej premávke množstvo CO2 EV vyrovná množstvu CO2 automobilov so spaľovacím motorom.

Prešlo niekoľko mesiacov a ja som na Internete našiel zaujímavú mapu.[4] Zachytáva CO2 stopu elektromobilov v jednotlivých krajinách Europy. Potešilo ma, že moje predošlé výpočty sa potvrdili. Podľa autora sa u nás na Slovensku pohybuje na úrovni takmer 120g CO2 na kilometer.

Emisie CO2

Zdroje


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024