horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 125661 

Mincové značky podľa Artura Pohla

1338  znacka  52-9  Fridrich KRACZER
1339  znacka  54-7  LEOPOLD
1340  znacka  54-7  LEOPOLD
1341  znacka  54-7  LEOPOLD
1342  znacka  54-7  LEOPOLD
1343  znacka  62-3  LEOPOLD
znacka  62-8  LORAND
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366  znacka  79-10  Ján Mochel
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382  znacka  C1-2  Kremnica
1383  znacka  C1-2  Kremnica
znacka  112-8  Ján Kraczer
1384  znacka  C1-2  Kremnica
znacka  112-8  Ján Kraczer
1385  znacka  C1-2  Kremnica
znacka  C2-1  Ján Kraczer
znacka  112-8  Ján Kraczer
znacka  114-4  Ján Kraczer
1386  znacka  C1-2  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
1387  znacka  C1-2  Kremnica
znacka  D1-1  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1388  znacka  D1-1  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1389  znacka  D1-1  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1390  znacka  111-31  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1391  znacka  111-31  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1392  znacka  111-31  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1393  znacka  111-31  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1394  znacka  111-31  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1395  znacka  111-31  Kremnica
znacka  114-15  Kremnica
znacka  114-8  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1396  znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1397  znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1398  znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1399  znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1400  znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1401  znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1402  znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1403  znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1404  znacka  D2-25  Peter Drüsel
znacka  D2-27  Kremnica
znacka  D2-28  MARKUS von Nürnberg
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  D3-2  MARKUS von Nürnberg
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-50  Kremnica
znacka  119-52  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1405  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-28  MARKUS von Nürnberg
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  D3-2  MARKUS von Nürnberg
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-50  Kremnica
znacka  119-52  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1406  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  D3-1  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1407  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1408  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1409  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1410  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-48  Kremnica
znacka  119-49  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1411  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1412  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1413  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1414  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1415  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-94  MARKUS von Nürnberg
znacka  119-97  Kremnica
1416  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1417  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1418  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-29  Jodocus Zatmáry
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  117-9  Jodocus Zatmáry
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1419  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1420  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1421  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1422  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1423  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1424  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1425  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1426  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-30  Ján Junker
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1427  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  111-31  Kremnica
znacka  117-6  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  123-5  Ján Falbrecht z Tornu
znacka  123-6  Peter Lang
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-10  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-76  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1428  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-31  Peter REICHEL
znacka  D2-32  Ján Falbrecht z Tornu
znacka  D2-33  Valentine Vince Szentgyőrgyi
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  118-12  Valentine Vince Szentgyőrgyi
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  123-5  Ján Falbrecht z Tornu
znacka  123-7  Peter REICHEL
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1429  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-33  Valentine Vince Szentgyőrgyi
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  118-12  Valentine Vince Szentgyőrgyi
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  123-5  Ján Falbrecht z Tornu
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1430  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  123-5  Ján Falbrecht z Tornu
znacka  123-8  Valentine Vince Szentgyőrgyi
znacka  124-16  Kremnica
znacka  124-19  Valentine Vince Szentgyőrgyi
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1431  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-32  Ján Falbrecht z Tornu
znacka  D2-34  Ján Siebenlinder
znacka  D2-34  Ján Siebenlinder
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  124-17  Ján Siebenlinder
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1432  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1433  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1434  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-34  Ján Siebenlinder
znacka  D2-34  Ján Siebenlinder
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
[k_s_1431_1_4_7v2.png]  124-18  Ján Siebenlinder
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1435  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-15  Peter Lang
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1436  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-35  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  118-10  Peter REICHEL
znacka  118-8  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1437  znacka  D2-26  Kremnica
znacka  D2-34  Ján Siebenlinder
znacka  D2-34  Ján Siebenlinder
znacka  D2-36  Kremnica
znacka  118-11  Ján Siebenlinder
znacka  123-4  CIVITAS Kremnica
znacka  124-16  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-104  Kremnica
znacka  119-97  Kremnica
1438  znacka  E1-3  Andreas & Nicolaus LANG
znacka  E1-4  Konrad Rudel
znacka  125-1  Ján Ramensteiner
znacka  126-2  Andrej a Nicholas Lang & Konrád Rudel
znacka  126-4  Konrad Rudel
1439  znacka  E2-3  Konrad Rudel
znacka  127-6  Ján Ramensteiner
znacka  127-7  Konrad Rudel
znacka  133-1  Konrad Rudel
znacka  133-3  Konrad Rudel
1440  znacka  E2-5  Konrad Polner (Rollner)
znacka  127-10  Konrad Polner (Rollner)
znacka  133-1  Konrad Rudel
znacka  133-3  Konrad Rudel
znacka  150-4  CIVITAS Kremnica
znacka  150-5  Konrad Polner (Rollner)
znacka  151  Konrad Polner (Rollner)
1441  znacka  153-1  Konrad Polner (Rollner)
znacka  153-2  Konrad Polner (Rollner)
znacka  154  Konrad Polner (Rollner)
znacka  155  Konrad Polner (Rollner)
1442  znacka  150-13  Konrad Polner (Rollner)
znacka  150-14  Konrad Polner (Rollner)
1443 
1444  znacka  157-2  Konrad Polner (Rollner)
znacka  157-3  Kremnica
znacka  158  Konrad Polner (Rollner)
1445  znacka  173-6  Kolektívna značka Kremnica
znacka  174-5  Peter Jung
znacka  174-6  Konrad Polner (Rollner)
znacka  174-7  Kolektívna značka Kremnica
1446  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  173-6  Kolektívna značka Kremnica
znacka  174-5  Peter Jung
znacka  174-6  Konrad Polner (Rollner)
znacka  174-7  Kolektívna značka Kremnica
1447  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  160-1  Peter Jung
znacka  160-2  Konrad Polner (Rollner)
znacka  160-3  Konrad Polner (Rollner)
znacka  177-8  Kolektívna značka Kremnica
znacka  178-1  Kolektívna značka Kremnica
1448  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  177-8  Kolektívna značka Kremnica
znacka  178-1  Kolektívna značka Kremnica
1449  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  177-8  Kolektívna značka Kremnica
znacka  178-1  Kolektívna značka Kremnica
1450  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  160-1  Peter Jung
znacka  160-2  Konrad Polner (Rollner)
znacka  160-3  Konrad Polner (Rollner)
znacka  177-8  Kolektívna značka Kremnica
znacka  178-1  Kolektívna značka Kremnica
1451  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  161  Kolektívna značka Kremnica
znacka  162  Kolektívna značka Kremnica
znacka  164  Kolektívna značka Kremnica
znacka  177-8  Kolektívna značka Kremnica
znacka  163-1  Kolektívna značka Kremnica
znacka  178-1  Kolektívna značka Kremnica
1452  znacka  H1  Peter KOLER
znacka  167  Ján Konsdorffer
znacka  168  Ján Konsdorffer
znacka  169  Ján Konsdorffer
znacka  170  Ján Konsdorffer
znacka  163-1  Kolektívna značka Kremnica
1453  znacka  H2-1  Konrád Hölczler
znacka  H3-1  Konrád Hölczler
znacka  186A  Konrád Hölczler
1454  znacka  H2-2  Peter Jung
znacka  H3-2  Peter Jung
1455  znacka  H2-3  Peter Jung
znacka  H2-4  Christian RÜSSEL
znacka  H3-3  Christian RÜSSEL
znacka  187-5  Peter Jung
znacka  187-6  Christian RÜSSEL
1456  znacka  H2-5  Ján Konsdorffer
znacka  H3-4  Ján Konsdorffer
znacka  188-2  Ján Konsdorffer
znacka  190-4  Ján Konsdorffer
znacka  189-1  Ján Konsdorffer
1457  znacka  H2-6  Ján Konsdorffer
znacka  192-4  Bardo (Valentín) Noffry z Bojníc
znacka  192-5  Ján Konsdorffer
1458  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  199-5  Augustin LANGSFELDER
znacka  199-6  Bardo (Valentín) Noffry z Bojníc
znacka  200-3  Kolektívna značka Kremnica
1459  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  200-3  Kolektívna značka Kremnica
1460  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  199-5  Augustin LANGSFELDER
znacka  199-6  Bardo (Valentín) Noffry z Bojníc
znacka  192-4  Bardo (Valentín) Noffry z Bojníc
znacka  200-3  Kolektívna značka Kremnica
znacka  201  Kremnica
1461  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-13  Petrus OPITZ
znacka  K1-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  202-3  Augustin LANGSFELDER
znacka  203-3  Augustin LANGSFELDER
1462  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-13  Petrus OPITZ
znacka  K1-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  204-4  Augustin LANGSFELDER
znacka  204-5  Nedefinované
znacka  204-6  Stephan MIKOLA
znacka  205  Augustin LANGSFELDER
1463  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-13  Petrus OPITZ
znacka  206-7  Beňadik z Turca (de Thurocz)
1464  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-13  Petrus OPITZ
znacka  K1-3  Stephan MIKOLA
znacka  K1-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  208-7  Veit MÜHLSTEIN
znacka  207-5  Beňadik z Turca (de Thurocz)
znacka  207-6  Kremnica
znacka  209-2  Stephan MIKOLA
znacka  209-3  Veit MÜHLSTEIN
1465  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-13  Petrus OPITZ
znacka  K1-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  210-8  Kremnica
1466  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-5  Ján Ernst
1467  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-6  Ján Konsdorffer
znacka  214-3  Ján Konsdorffer
znacka  215-3  Ján Konsdorffer
1468  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-8  Ján Konsdorffer
znacka  218-4  Ján Konsdorffer
znacka  193-1  Ján Konsdorffer
1469  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-7  Ján Konsdorffer
znacka  218-5  Ján Konsdorffer
znacka  193-2  Ján Konsdorffer
1470  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K1-9  Veit MÜHLSTEIN
znacka  218-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  193-3  Veit MÜHLSTEIN
1471  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  196  Ján Konsdorffer
1472  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-2  Ján Konsdorffer
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-2  Ján Konsdorffer
znacka  220-3  Ján Konsdorffer
znacka  220-4  Paul PE(C)K
znacka  220-5  Paul PE(C)K
znacka  220-6  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
znacka  196  Ján Konsdorffer
znacka  197-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  197-2  Ján Konsdorffer
1473  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
1474  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
1475  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
1476  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
1477  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
1478  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K7-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  K7-3  Kremnica
znacka  219-2  Augustin LANGSFELDER
znacka  219-3  Ján Konsdorffer
znacka  219-4  Paul PE(C)K
znacka  219-5  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  219-6  Veit MÜHLSTEIN
znacka  219x  Kremnica
znacka  220-1  Augustin LANGSFELDER
znacka  220-4  Paul PE(C)K
znacka  220-5  Paul PE(C)K
znacka  220-6  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  220-8  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-1  Augustin LANGSFELDER
1479  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-1  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  221-1  Paul PE(C)K
znacka  221-2  Paul PE(C)K
znacka  221-3  PECK / MÜHLSTEIN
k_v_1479-83]  221-4  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  221-5  Kremnica
znacka  220-7  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  220-9  Paul PE(C)K
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1480  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-1  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  K8-2  Paul PE(C)K
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1481  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-1  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  K8-2  Paul PE(C)K
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1482  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-1  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  K8-2  Paul PE(C)K
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1483  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-1  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  K8-2  Paul PE(C)K
znacka  K8-3  Paul PE(C)K
znacka  K8-4  Paul PE(C)K
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1484  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-3  Paul PE(C)K
znacka  K8-4  Paul PE(C)K
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  221-4  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1485  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-3  Paul PE(C)K
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  221-1  Paul PE(C)K
znacka  221-2  Paul PE(C)K
znacka  221-3  PECK / MÜHLSTEIN
znacka  221-5  Kremnica
znacka  222-2  Paul PE(C)K
znacka  220-9  Paul PE(C)K
znacka  220-9  Paul PE(C)K
znacka  197-3  Peter Peck
znacka  197-4  Veit MÜHLSTEIN
znacka  197-5  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
1486  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  222-3  Peter Scheider
znacka  222-4  Peter Scheider
znacka  222-5  Nedefinované
1487  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K10  Peter Scheider
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  223-4  Caspar Stek
1488  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K8-5  Kremnica
znacka  K9  Peter Scheider
znacka  223-1  Peter Scheider
znacka  226-1  Peter Scheider
1489  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K11-1  Peter Scheider
znacka  223-2  Peter Scheider
znacka  223-3  Peter Scheider
znacka  226-3  Peter Scheider
znacka  198  Peter Scheider
1490  znacka  K1-10  Kremnica
znacka  K1-11  Kremnica
znacka  K1-12  Kremnica
znacka  K11-2  Peter Scheider
znacka  L1-1  Peter Scheider
znacka  237  Caspar Stek
znacka  226-2  Caspar Stek
znacka  240-1  Caspar Stek
1491  znacka  L1-1  Peter Scheider
znacka  237  Caspar Stek
znacka  239-1  Caspar Stek
znacka  240-1  Caspar Stek
1492  znacka  L1-1  Peter Scheider
znacka  238-1  Caspar Stek
znacka  239-1  Caspar Stek
1493  znacka  L1-1  Peter Scheider
znacka  238-1  Caspar Stek
znacka  239-1  Caspar Stek
1494  znacka  L1-1  Peter Scheider
1495  znacka  L1-2  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
znacka  238-2  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
znacka  239-2  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
1496  znacka  L1-3  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
znacka  238-3  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
znacka  239-3  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
1497  znacka  L1-4  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
znacka  L2  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
znacka  238-4  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
znacka  239-4  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
znacka  240-3  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
znacka  235  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
1498  znacka  L3  Ján Thurzo
znacka  L4  Ján Thurzo
znacka  238-5  Ján Thurzo alebo Mathias Tengler
znacka  239-5  Ján Thurzo
znacka  240-2  Ján Thurzo
1499  znacka  L5-1  Ján Thurzo
znacka  L5-2  Ján Thurzo
znacka  238-6  Ján Thurzo
znacka  240-4  Ján Thurzo
1500  znacka  L6-1  Ján Thurzo
znacka  L6-2  Ján Thurzo
znacka  241-1  Ján Thurzo
znacka  241-2  Ján Thurzo
znacka  242-1  Ján Thurzo
znacka  242-2  Ján Thurzo
znacka  243-1  Ján Thurzo
znacka  243-2  Ján Thurzo
znacka  244-1  Ján Thurzo
znacka  244-2  Ján Thurzo
znacka  246-1  Ján Thurzo
znacka  246-2  Ján Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  236-1  Ján Thurzo
znacka  236-2  Ján Thurzo
1501  znacka  L7-1  Ján Thurzo
znacka  L7-2  Ján Thurzo
znacka  241-1  Ján Thurzo
znacka  241-2  Ján Thurzo
znacka  242-1  Ján Thurzo
znacka  243-1  Ján Thurzo
znacka  243-2  Ján Thurzo
znacka  244-1  Ján Thurzo
znacka  244-2  Ján Thurzo
znacka  245-1  Ján Thurzo
znacka  245-2  Ján Thurzo
znacka  245-3  Kremnica
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  246-1  Ján Thurzo
znacka  246-2  Ján Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  236-1  Ján Thurzo
znacka  236-2  Ján Thurzo
1502  znacka  L7-1  Ján Thurzo
znacka  L7-2  Ján Thurzo
znacka  241-1  Ján Thurzo
znacka  241-2  Ján Thurzo
znacka  242-1  Ján Thurzo
znacka  243-1  Ján Thurzo
znacka  243-2  Ján Thurzo
znacka  244-1  Ján Thurzo
znacka  244-2  Ján Thurzo
znacka  245-1  Ján Thurzo
znacka  245-2  Ján Thurzo
znacka  245-3  Kremnica
znacka  246-1  Ján Thurzo
znacka  246-2  Ján Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  252  Ján Thurzo
znacka  236-1  Ján Thurzo
znacka  236-2  Ján Thurzo
1503  znacka  L8-1  Ján Thurzo
znacka  253-2  Ján Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  249-1  Ján Thurzo
znacka  249-2  Ján Thurzo
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  259-3  Ján Thurzo
znacka  259-4  Ján Thurzo
1504  znacka  L8-1  Ján Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  253-7  Kremnica
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  249-1  Ján Thurzo
znacka  249-2  Ján Thurzo
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  259-3  Ján Thurzo
znacka  259-4  Ján Thurzo
1505  znacka  L8-1  Ján Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  249-1  Ján Thurzo
znacka  249-2  Ján Thurzo
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  259-3  Ján Thurzo
znacka  259-4  Ján Thurzo
1506  znacka  L8-1  Ján Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  249-1  Ján Thurzo
znacka  249-2  Ján Thurzo
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  259-3  Ján Thurzo
znacka  259-4  Ján Thurzo
1507  znacka  L8-1  Ján Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  253-6  Ján Thurzo
znacka  247-1  Ján Thurzo
znacka  247-2  Ján Thurzo
znacka  247-3  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  249-1  Ján Thurzo
znacka  249-2  Ján Thurzo
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  259-3  Ján Thurzo
znacka  259-4  Ján Thurzo
1508  znacka  L8-1  Ján Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  253-7  Kremnica
znacka  248-1  Ján Thurzo
znacka  248-2  Ján Thurzo
znacka  248-3  Kremnica
znacka  249-1  Ján Thurzo
znacka  249-2  Ján Thurzo
znacka  250  Ján Thurzo
znacka  251  Ján Thurzo
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1509  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  253-7  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1510  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1511  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-3  Ján Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  253-7  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1512  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  253-5  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1513  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1514  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1515  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1516  znacka  L8-2  Juraj Thurzo
znacka  M1-1  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  255-1  Juraj Thurzo
znacka  255-4  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1517  znacka  M1-1  Juraj Thurzo
znacka  253-4  Juraj Thurzo
znacka  255-1  Juraj Thurzo
znacka  255-4  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1518  znacka  M1-1  Juraj Thurzo
znacka  255-1  Juraj Thurzo
znacka  255-4  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1519  znacka  M1-1  Juraj Thurzo
znacka  255-1  Juraj Thurzo
znacka  255-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-4  Kremnica
znacka  259-2  Juraj Thurzo
1520  znacka  M1-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-1  Juraj Thurzo
znacka  255-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-4  Kremnica
znacka  259-1  Alexius THURZÓ
1521  znacka  M1-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-3  Kremnica
znacka  255-4  Kremnica
znacka  258-2  Kremnica
znacka  259-1  Alexius THURZÓ
znacka  260-1  Kremnica
znacka  252-2  Kremnica
1522  znacka  M1-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-4  Kremnica
znacka  258-2  Kremnica
znacka  260-1  Kremnica
znacka  252-2  Kremnica
znacka  254-3  Kremnica
1523  znacka  M1-2  Alexius THURZÓ
znacka  255-4  Kremnica
znacka  258-2  Kremnica
znacka  260-1  Kremnica
1524  znacka  255-4  Kremnica
znacka  258-2  Kremnica
znacka  258-29  Kremnica
znacka  258-30  Kremnica
znacka  260-1  Kremnica
znacka  254-2  Kremnica
1525  znacka  M1-3  Bernard Behem
znacka  255-19  Bernard Behem
znacka  255-20  Bernhard BEHEIM und Johannes LENGYEL
znacka  255-21  Kremnica
znacka  255-22  Kremnica
znacka  255-4  Kremnica
znacka  258-2  Kremnica
znacka  258-28  Kremnica
znacka  258-29  Kremnica
znacka  258-30  Kremnica
znacka  259-6  Bernard Behem
znacka  260-1  Kremnica
1526  znacka  M1-3  Bernard Behem
znacka  255-18  Alexius THURZÓ
znacka  255-19  Bernard Behem
znacka  255-20  Bernhard BEHEIM und Johannes LENGYEL
znacka  255-21  Kremnica
znacka  255-22  Kremnica
znacka  255-38  L : LUDOVICUS
znacka  255-4  Kremnica
znacka  255-41  Kremnica
znacka  258-24  CIVITAS Kremnica
znacka  259-6  Bernard Behem
1527  znacka  M1-4  Kremnica
znacka  N1  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
znacka  255-18  Alexius THURZÓ
znacka  255-23  Kremnica
znacka  255-38  L : LUDOVICUS
znacka  255-4  Kremnica
znacka  265-14  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
znacka  265-14A  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
znacka  269-2  Kremnica
znacka  273-3  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
znacka  264  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
1528  znacka  M1-2  Alexius THURZÓ
1529 
1530 
1531 
1532  znacka  279  Bernard Behem
1533  znacka  279  Bernard Behem
znacka  280  Bernard Behem


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024