horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 122353 

 Prevod medzi katalógmi.

Panovník Obdobie Nominál Huszar Pohl Ungera II. C II. C III. Herinek
 Karol I. 1325 - 1342  1d  440  A1  358 
 Karol I. 1331  1d  441  A2  359 
 Ľudovít I. Veľký 1342 - 1453  1d  512  B1  414  62 
 Ľudovít I. Veľký 1354 - 1357  1d  513  B2  415  63 
 Ľudovít I. Veľký 1357 - 1371  1d  514  B4  416  64A 
 Mária 1383 - 1384  1d  563  C1-3  449  112 
 Mária 1383 - 1384  1d  563  C1  449  112 
 Žigmund Luxemburský 1387 - 1401  1d  572  D1  455  118 
 Žigmund Luxemburský 1402 - 1437  1d  573  D2-35  446  119A 
10   Žigmund Luxemburský 1402 - 1437  1d  573  D2-31  446  119A 
11   Žigmund Luxemburský 1402 - 1425  1d  574  D3-2  446 c  119B 
12   Žigmund Luxemburský 1402 - 1437  1d  573  D2-34  446  119A 
13   Žigmund Luxemburský 1402 - 1437  1d  573  D2-35  446 k  119A 
14   Žigmund Luxemburský 1402 - 1437  1d  573  D2  446  119A 
15   Žigmund Luxemburský 1402 - 1437  1d  573  D2-31  446 h  119A 
16   Albert Habsburský 1438  1d  588  E1  465  131 
17   Albert Habsburský 1438  1d  588  E1-3  465  131 
18   Albert Habsburský 1439 - 1440  1d  589  E2-3  458 d  132 
19   Albert Habsburský 1439 - 1440  1d  589  E2  466  132 
20   Albert Habsburský 1439 - 1440  1d  589  E2-5  458 c  132 
21   Vladislav I. 1440 - 1444  1d  597  F1  474  140 
22   Ladislav V. 1452  1d  635  H1  509  176 
23   Ladislav V. 1453  1d  638  H4  506  175 
24   Ladislav V. 1453 - 1457  1d  636  H2  507  170 
25   Ladislav V. 1453 - 1457  1d  637  H3  508  171 
26   Ladislav V. 1454  1d  639  H5  505  174 
27   Ladislav V. 1455  1d  640  H6  504  173 
28   Ladislav V. 1455  1d  637  H3-3  508  171 
29   Ladislav V. 1455  1d  636  H2-3  507  170 
30   Ladislav V. 1456  1d  636  H2-5  507  170 
31   Ladislav V. 1456  1d  642      352 
32   Ladislav V. 1456  1d  641  H7  503  172 
33   Ladislav V. 1457  1d  636  H2-6  507  170 
34   Matej Korvín 1458 - 1470  1d  675    540  206 
35   Matej Korvín 1458 - 1470  1d  674  K1-10  539  204A 
36   Matej Korvín 1458 - 1463  1d  673    538  205 
37   Matej Korvín 1458 - 1470  1d  674  K1  539  204A 
38   Matej Korvín 1468 - 1470  1d  676  K4  541  207 
39   Matej Korvín 1469  1d  674  K1-7  539  204A 
40   Matej Korvín 1471 - 1481  2d  672    537  203 
41   Matej Korvín 1479 - 1483  1d  686  K8-1  545  210 
42   Matej Korvín 1480 - 1483  1d  686  K8-2  545  210 
43   Matej Korvín 1482 - 1488  1d  686  K8  545  210     
44   Matej Korvín 1483 - 1484  1d  686  K8-4  545  210 
45   Matej Korvín 1489 - 1490  1d  688  K11-1  553  208G 
46   Matej Korvín 1489 - 1490  1d  688  K11  553  208G 
47   Vladislav II. 1500 - 1502  1d  749  L7  597  256 
48   Vladislav II. 1503 - 1508  1d  771  L8-1  616  260B 
49   Vladislav II. 1503 - 1516  1d  771  L8  616  260B 
50   Vladislav II. 1509 - 1516  1d  771  L8-2  616  260B 
51   Ľudovít II. 1516 - 1527  1d  827  M1  665  294 
52   Ľudovít II. 1516 - 1519  1d  827  M1-1  665  294 
53   Ľudovít II. 1520 - 1524  1d  827  M1-2  665  294 
54   Ján Zápoľský 1527 - 1535  1d  867  N1  688  322 
55   Ferdinand I. 1527 - 1559  1d  895     
56   Ferdinand I. 1559 - 1565  1d  896     
57   Maximilian II. 1565 - 1579  1d  973    80    75 
58   Rudolf II. 1578 - 1604  1d  1002    109    104 
59   Rudolf II. 1598  1d  1006    111    108 
60   Rudolf II. 1604 - 1608  1d  1003    109    105 
61   Rudolf II. 1605  3d  1000    103    102 
62   Rudolf II. 1609 - 1611  1d  1081    174    181   
63   Ferdinand II. 1621 - 1637  1d  1166    254    265 
64   Ferdinand II. 1624 - 1637  2d  1163    251    262 
65   Ferdinand III. 1638 - 1659  1d  1216    295    314 
66   Ferdinand III. 1638  2d  1215    294    313 
67   Ferdinand III. 1641  2d  1215    294    313 
68   Ferdinand III. 1644 - 1651  2d  1215    294    313 
69   Ferdinand III. 1654  2d  1215    294    313 
70   Leopold I. 1659 - 1674  1d  1320    385   
71   Leopold I. 1661  2d  1311    988   
72   Leopold I. 1662  5d  1286    353   
73   Leopold I. 1665  5d  1286A       
74   Leopold I. 1667  2d  1311    988   
75   Leopold I. 1667  4d  1287    354   
76   Leopold I. 1670  4d  1287    354   
77   Leopold I. 1675 - 1694  1d  1321    385   
78   Leopold I. 1688  10d  1274    342   
79   Leopold I. 1690  10d  1274    342   
80   Leopold I. 1694 - 1704  1d  1322    385   
81   František II. Rákoci 1704 - 1705  1d  1521    563   
82   František II. Rákoci 1707  1d  1521    563   
83   Jozef I. 1709 - 1711  1d  1561    605   
84   Karol VI. 1712 - 1730  1d  1585    625   
85   Karol VI. 1731 - 1740  1d  1586    626   
86   Mária Terézia 1741 - 1745  1d  1651    680   
87   Mária Terézia 1746 - 1765  1d  1652    681   
88   Mária Terézia 1749  1d  1650       
89   Mária Terézia 1763 - 1765  2d  1648    678   
90   Mária Terézia 1765  1d  1653    682   
91   Mária Terézia 1765  2d  1649    679   
92   Jozef II. 1781 - 1785  1d  1863    850   
93   Jozef II. 1781 - 1785  2d  1859    846   
94   Jozef II. 1783 - 1784  2d  1862    849   
95   Jozef II. 1786 - 1787  2d  1862    849   
96   Jozef II. 1786 - 1790  1d  1866    851   
97   Leopold II. 1790  1d  1905    884   
98   Leopold II. 1791 - 1792  1d  1906    885   
99   František II. kráľ 1792 - 1799  1d  1920    898   
100   Ferdinand I. 1832 - 1835  1d  1936    905   
101   Ferdinand I. 1837 - 1848  1d  2075    1035   


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024