horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

111403 
 Komorskí grófi Kremnice
Meno od: do:

Táto tabuľka vychádza hlavne z katalógov Pohla [3] [6], Huszára [2], Tótha [5], Gyöngyössyho [7]. Ako nepostrádateľný zdroj informácii mi poslúžili podklady od Michala Matunáka [9]. Ide o prvotný zber údajov, ktorý využívam pri ďalších aktivitách.

Počet zodpovedajúcich záznamov: 171
 1331  LEOPOLD
Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold (1331) [7], Leopold (1335) [7]
 Kremnica
 1332 - 1334  ???
 Kremnica
 1335  LEOPOLD
Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold (1331) [7], Leopold (1335) [7]
 Kremnica
 1336 - 1337  ???
 Kremnica
 1338  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [1], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer [7], Frithek (1338) [4]
 Kremnica
 1339 - 1342  LEOPOLD
Leupoldus (Hypolit) [1],Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold [7]
 Kremnica
 1343  LEOPOLD
Leupoldus [1], Leopold [1], Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold [7]
 Kremnica
 1344  LORAND
Lorandus (Hu) [1], Lorand [9], Lorandus (1344) [9]
 Kremnica
 1345 - 1348  LEOPOLD
Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold [7]
 Kremnica
 1349  ???
 Kremnica
 1350 - 1360  KADOLD
Kadoldus, Kadoli (1365) [9], Kadoldi (1373) [9], Kadolt, Johannes Kadold, Kadoldus (1383-1385) [9], Kadoldus [7]
 Kremnica mince
 1361 - 1364  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [1], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer [7]
 Kremnica
 1365  Nicholas Smid
Nicholas Smid [7]
 Kremnica
 1366  Ján Möcel
Iohannes MOCHEL (Hu) [1], John MOCHEL, Johannes Muchel (1366) [9], Johannes Mochel (1372) [9], (Moczel) [9], John Mochel [7]
 Kremnica
 1367 - 1370  ???
 Kremnica
 1371  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [1], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer [7]
 Kremnica
 1371  Nicholas Zámbó
Nicholas Zámbó [7]
 Kremnica
 1372  Ján Möcel
Iohannes MOCHEL (Hu) [1], John MOCHEL, Johannes Muchel (1366) [9], Johannes Mochel (1372) [9], (Moczel) [9], John Mochel [7]
 Kremnica
 1373 - 1378  ???
 Kremnica
 1379  Konrád Tolbay
Tolbay (1379) [9], Tholbay (1379) [9], Tholwa (1379) [9], John Tholbay [7]
 Kremnica
 1380 - 1382  ???
 Kremnica
 1382 - 1387  Kremnica
Kremnica ???
znacka  Kremnica mince
 1383 - 1385  Johannes CRACZER
Johannes CRACZER (Hu)[1], John KRATZER
znacka  Kremnica
 1385  Johannes CRACZER
Johannes CRACZER (Hu) [1], John KRATZER [7], NoName [3]
znacka  Kremnica mince
 1386 - 1395  Kremnica
KREMNICA [1]
znacka  Kremnica
 1386 - 1395  Kremnica
KREMNICA [1]
znacka  Kremnica
 1387 - 1389  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica mince
 1390 - 1391  Henrik de Sancto Ipolyto (ináč Frank)
Henricus de Sancto Ipolyto [9], Henricus Frank [9], Henry [7]
 Kremnica
 1393 - 1394  Ján Czwikel
Johannes Czwikkel [9], Czwickil [9], Sczwykkel , John Czwickil [7]
 Kremnica
 1395 - 1397  ???
 Kremnica
 1398  Mikuláš Stadler
Nicolaus Stadler [9]
 Kremnica
 1399  Filip Scolari z Florencie
Philippus diclus Pipo de Scolaribus de Florentia [9], Ozorai Pipo (Hu) [9]
 Kremnica
 1400 - 1403  ???
 Kremnica
 1402 - 1437  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1404  Kremnica
Kremnica [5]
znacka  Kremnica
 1404  Kremnica - mestská razba
Kremnica [3], [8]
znacka  Kremnica
 1404  Peter Drüsel
Petrus Druslin [3], Péter Druslin [5], Petrus Druslin [9], Peter Druslin [7]
znacka  Kremnica mince
 1404 - 1405  MARKUS von Nürnberg
MARKUS von Nürnberg [1] [3] [8]
znacka  Kremnica mince
 1405  Jakub z Bátoviec
Jacob de Bath [7], Jakub z Bátoviec [9], Jacobus de Batha, alias de Foro [9]
 Kremnica
 1405 - 1437  Kremnica
Kremnica [3], [5]
znacka  Kremnica mince
 1406  Kremnica
Kremica [3]
znacka  Kremnica
 1410  Andrej Bán de Luka & Beňadik Wincze de Szentgyörgy
Ban Andrew & Benedict Szentgyőrgyi Vince [7], Andrej Bán de Luka & Beňadik Wincze de Szentgyörgy [9], Andree Ban de Lwka et Benedikti dicti Wyncze de Zentgeregh. [9], Andreas banus de Lwka & Bálint Winche de Szentgörgy [6]
 Kremnica
 1414  Valentine Szentgyőrgyi Vince
Valentine Szentgyőrgyi Vince [7]
 Kremnica
 1415  Mark of Nuremberg
Mark of Nuremberg [7], Nürnbergi Marcus (Marcus de Newxxxxb_rg_)[w20160828]
 Kremnica
 1417 - 1418  Onofrius Zenobius z Florencie & Jodok Satmársky
Onoffrius Budensis & Jodocus Zathmariensis [9], Onofrio Bardi & Jodok Szatmári [7], Onofrio Bardi & Jodocus Zatmáry [6]
 Kremnica
 1418  Jodocus ZATMARY
Jodocus ZATMÄRY [1], Jodocus ZATMARY [3], Jodok Szatmari [7]
znacka  Kremnica
 1420 - 1426  Ján Junker
Juncher Hannes [3], John Juncher [7], Johannis Junckher (1426) [9]
znacka  Kremnica
 1422  Valent Vincze de Szentgyörgy
Valentine Szentgyőrgyi Vince [7], Valentino Vincze de Zenthgyurgh [9]
 Kremnica
 1423  Juraj z Jelšavy
George Jólsvai [?], Georgius de Ilswa [9]
 Kremnica
 1423  Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy
Ladislas Czesse & George Szepesi [7], Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy [9]
 Kremnica
 1424  ???
 Kremnica
 1425 - 1426  Peter REICHEL
Peter REICHEL [7], [8], Petrus Reyhel [9]
 Kremnica
 1427  Ján Falbrecht z Tornu
John Falbrecht [7], Hans Ffalbrecht von Torn [9], Johannes Ffalcbrecht [9]
 Kremnica
 1427  Matthias Enber
Matthias Enber [7]
 Kremnica
 1428  Peter REICHEL
Peter REICHEL (Hu) [3] [7], Péter Reichel (Hu) [5], Petrus Reyhel [9]
znacka  Kremnica mince
 1428  Peter REICHEL
Peter REICHEL [3] [7], Petrus REICHEL (Hu) [1], Petrus Reyhel [9]
znacka  Kremnica
 1428 - 1429  Valentin WINCHE
Valentin WINCHE von Szent-György [3], Valentin WINCHE (Hu) [1]
znacka  Kremnica mince
 1428 - 1431  Ján Falbrecht z Tornu
Johannes FOLBRECHT de Thorn [3], Falbrecht János [5], [8], John Falbrecht [7], Hans Ffalbrecht von Torn [9], Johannes Ffalcbrecht [9]
znacka  Kremnica
 1429 - 1436  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  Kremnica mince
 1431  Ján Siebenlinder & Henrich Münich
John Siebenlinder & Henry Münich [7], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS), Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder a Henrich Münich [9], Johannes de Septemtiliis & Henricus Münich [9]
znacka  Kremnica mince
 1431  Ján Siebenlinder & Henrich Münich
John Siebenlinder & Henry Münich [7], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder a Henrich Münich [9], Johannes de Septemtiliis & Henricus Münich [9]
znacka  Kremnica
 1434  John Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica mince
 1434  John Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica
 1435  Leonardo BARDI alebo Petrus LANG
Leonardo BARDI alebo Petrus LANG (Hu) [1], Peret LANG (Sk) [2]
znacka  Kremnica
 1435  Peter Lang
Petri Lang [?], Peter Lang [7], [9]
 Kremnica
 1436  Leonhard Noffry z Bojníc
Leonard Noffry of Bajmóc [7],Leonhard Noffry z Bojníc [9], Lienhardi Noffri de Bajmocz [9]
znacka  Kremnica mince
 1437  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9]. John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica
 1437  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (Hu) [6], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) (Hu) [3], Siebenlinder János (Hu) [5], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9], John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica
 1437  Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc
Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc [9], Leonard, John, Bardi & Jacob Noffry of Bajmóc [7],
 Kremnica
 1438  Andreas & Nicolaus LANG
Andreas & Nicolaus LANG [3], Andrew & Nicholas LANG, Lang András & Miklós (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1438  Ján Ramensteiner
John Ramenstein [7], Ján Ramensteiner [9], Johannem Ramenstaijner [9]
 Kremnica
 1438 - 1439  Konrad RUDEL
Konrad RUDEL [3], Conrad Rüdel, Rudel Konrád (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1439  Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel
Andrew & Nicholas Lang, Conrad Rüdel [7], Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel [9], Andreas s Nicolaus, & Conradus Rwdel [9]
 Kremnica
 1439 - 1440  Conrad POLNER
Konrad POLNER [3], Polner Konrád (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1440  Conrad Rüdel
Conrad Rüdel [7]
 Kremnica
 1440 - 1443  Konrád Relner
Konrád Relner [9], Conrado Rolner (1440) [9] , Conraten Rolner (1441) [9], Conrad Rolner (1442) [9], Conrat Roller (1443) [9]
 Kremnica
 1441  Conrad POLNER
Conrad POLNER [7]
 Kremnica
 1444  Conrad Polner
Conrad POLNER [7]
 Kremnica
 1446  Conrad Polner
Conrad POLNER [7]
 Kremnica
 1446 - 1452  Peter KOLER
Peter KOLER [3]
znacka  Kremnica
 1447  Peter Jung
Peter Jung [7], Petrus Jung [?]
 Kremnica
 1451  Peter Jung
Peter Jung [7], [9]
 Kremnica
 1453  Konrád Hölczler
Conrad Hölczler [7], Konrad HÖLZLER [3], Hölczler Konrád (Hu) [5], Konrád Hölczler [9], Conradus Hölczler [9]
znacka  Kremnica mince
 1454  Petrus JUNG
Petrus JUNG [3], Jung Péter (Hu) [5]
znacka  Kremnica
 1455  Christian RÜSSEL
Christian RÜSSEL [3] [7], Rüssel Keresztély (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1455  Petrus JUNG
Petrus JUNG [3], Jung Péter (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1455 - 1456  Ján Konsdorffer
John Kanstorfer [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
 Kremnica
 1456  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica mince
 1457  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], John KANSTORFER, Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica mince
 1458  Barbo Noffry
Barbo Noffry [7]
 Kremnica
 1458 - 1490  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica mince
 1459  Bardo Noffry z Bojníc
Barbo Noffry [7], Bardo Noffri de Bajmocz [9]
 Kremnica
 1459  Leonard Noffry
Leonard Noffry [7]
 Kremnica
 1460 - 1465  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1460 - 1465  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1461 - 1462  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3],
znacka  Kremnica
 1461 - 1465  Petrus OPITZ
Petrus OPITZ [3]
znacka  Kremnica
 1462  Beňadik z Turca (de Thurocz)
Benedict Turóci [7], Beňadik z Turca (de Thurocz) [9], Benedicto de Thurocz [9]
 Kremnica
 1463  Pavel Modrer
Paul Modrár [7], Pavel Modrer [9], Ondrej Modrar [macho - chlapovič]
znacka  Kremnica mince
 1464  Stephan MIKOLA
Stephan MIKOLA [3]
znacka  Kremnica
 1464 - 1465  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN [3]
znacka  Kremnica
 1466  Ján Ernst & Vít Muhlstein
 Kremnica
 1466  John Ernuszt
Johannes ERNESZT [3], John Ernuszt [7]
znacka  Kremnica
 1466  Stephen Mikolai
Stephen Mikolai [7]
 Kremnica
 1466  Vit Mühlstein
Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein [7]
 Kremnica
 1467  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica
 1467  John Kanstorfer & Lawrence Stadler
John Kanstorfer & Lawrence Stadler [7]
 Kremnica
 1467 - 1469  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER (Hu), Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica mince
 1468  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica
 1469  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica
 1470 - 1471  Vit Mühlstein
Veit MÜHLSTEIN [3] [9], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein [7]
znacka  Kremnica mince
 1472  Johannes CONSTORFFER
Johannes CONSTORFFER [3]
znacka  Kremnica
 1472 - 1477  Modrár Pál alebo Peck Pál
Modrár Pál alebo Peck Pál (Hu) [5]
znacka  Kremnica
 1472 - 1478  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (Hu) [5]
znacka  Kremnica
 1472 - 1478  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1474  Guy Mühlstein
Guy Mühlstein [7]
 Kremnica
 1478  Vit Mühlstein
Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein [7]
 Kremnica
 1479 - 1483  Veit Mühlstein
 Kremnica
 1479 - 1484  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER [3], Mühlstein Vid & Langsfelder Ágoston (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1480 - 1483  Paul PEK
Paul PEK [3]
znacka  Kremnica mince
 1482 - 1488  Urbanus DOCZY de Nagylucse Schatzmeister, Graf d. Goldbergwerke und Bischof v. Erlau
für Urbanus DOCZY de Nagylucse Schatzmeister, Graf d. Goldbergwerke und Bischof v. Erlau [3]
znacka  Kremnica
 1483 - 1484  Paul PEK
Paul PEK [3]
znacka  Kremnica
 1483 - 1485  Paul PEK
Paul PEK [3]
znacka  Kremnica
 1484  Agustine Langsfelder
Agustine Langsfelder [7]
 Kremnica
 1486  Peter Peck
Peter Peck [7]
 Kremnica
 1486 - 1492  Peter Scheider
Peter Schaider [7] [4], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
 Kremnica
 1487  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica mince
 1488  Peter Schaider
Peter Schaider [3] [4]
znacka  Kremnica
 1489  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Schaider Péter (Hu) [5], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica mince
 1489  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [4] [7], Schaider Péter (Hu) [5], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica mince
 1490  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica
 1490 - 1494  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica
 1493  Caspar Stek
 Kremnica
 1495  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Kornidl
znacka  Kremnica
 1495  Caspar Steck
Caspar Steck [7]
 Kremnica
 1496  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Körnidl, Andrew Hellebrand & Francis Körnidel [7]
znacka  Kremnica mince
 1496  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Körnidl, Andrew Hellebrand & Francis Körnidel [7]
znacka  Kremnica
 1497  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL [3], Stephan Ryzmegl & Erasmus Rösel [?], Stephen Ryzmegl & Erasmus Rösel [7]
znacka  Kremnica
 1497  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL [3], Stephan Ryzmegl & Erasmus Rösel
znacka  Kremnica
 1498  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica mince
 1498  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1498 - 1508  Ján Thurzo z Betlenfalvy
John Thurzó [7], Hans Thurzo [?], Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
 Kremnica
 1499  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1499  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1500  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1500  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1501 - 1502  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica mince
 1501 - 1502  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1503 - 1508  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica mince
 1509 - 1519  Georg THURZÖ
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], Georg THURZÖ (Hu), Juraj THURZO (Sk), Thurzó György (Hu) [5], George Thurzó [7]
znacka  Kremnica mince
 1509 - 1519  Juraj Thurzo z Betlenfalvy
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], George Thurzó [7], Juraj Thurzo, Jorg Turso (1510) [9], Jörg Turso (1512) [9], Georgius Turzo (1513) [9]
 Kremnica
 1515 - 1521  Juraj, Alex a Ján Thurzo z Betlenfalvy
Juraj Thurzo & Alexius Thurzo & Ján Thurzo [?], Georgius, Alexius & Hans Turzo [9]
 Kremnica
 1516 - 1519  Georg THURZÖ
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], Georg THURZÓ, Juraj THURZO (Sk), George Thurzó [7]
znacka  Kremnica mince
 1520 - 1523  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3], Alexius THURZÖ [?], Alec THURZÓ [7]
znacka  Kremnica mince
 1520 - 1523  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3]
znacka  Kremnica
 1520 - 1524  Alec Thurzó
Alec Thurzó [7], Alexius Thurzo [3]
 Kremnica
 1524 - 1525  Bernard Beheim
Bernard Beheim [7], Bernhard BEHAIM [3]
 Kremnica
 1525 - 1537  Bernard Behem
Bernhard BEHAIM [3], Beheim Bernát (Hu) [5], Bernard Beheim [7], Bernardus Pehem (1524) [9], B. Behem (1543) [9], B. Behaim (1547) [9],
znacka  Kremnica mince
 1526 - 1527  Kremnica
Kremnica Posthumous struck, Mintmark L - K (LVDOVICVS - KREMNITZ)
znacka  Kremnica mince
 1527  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ [3]
znacka  Kremnica mince
 1527 - 1766  Kremnica
znacka  Kremnica mince
 1528  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3]
znacka  Kremnica
 1528 - 1548  Ján Dúbravický a Baltazár Himmelreich
 Kremnica
 1537  Ján Dúbravický a Baltazár Himmelreich
 Kremnica
 1537 - 1541  Ján Dobravický
Ján Dobravický [9], Joanni Dobrauyczky (1537) [9], Johannes Dwbrawiczky (1539) [9]
 Kremnica
 1541 - 1542  Bertold Behem
Bertold Behem [9]
 Kremnica
 1542 - 1548  Baltazar Himmelreich
Baltazar Himmelreich [9]
 Kremnica
 1575  Krištof Heidek a Hans Holtzschucher
 Kremnica
 1615  Wendenstein
 Kremnica
 1751  Ignác Kempf z Angretu
 Kremnica
 1766 - 1918  Kremnica
Kremnica [4]
 Kremnica© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024