horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

111415 

 Komorskí grófi Kremnice

Komorskí gróf stál na čele banskej komory a mal na starosti predovšetkým výber banskej dane (urbury) pre panovníka. Zvyčajne spravoval aj mincovú komoru, ktorá zabezpečovala razenie mincí, výkup drahých kovov a výber daní a mýta. Bol buď kráľovským úradníkom, alebo mal komoru v prenájme, teda poberal všetky jej príjmy a panovníkovi odovzdával len určitý obnos ako nájomné, pričom kryl všetky náklady spojené s činnosťou komory (správa, kontrola) a tiež platil desiatok prislúchajúci ostrihomskému arcibiskupovi (tzv. pisetum). Komorskí grófi nastupovali do úradu zvyčajne na Hromnice (2. 2.) alebo na Zvestovanie Panny Márie (25. 3.). Kvôli motivácii k čo najhospodárnejšej správe uznávalo sa im právo na prenájom aj v nasledujúcom roku. Za svoju činnosť, ako aj za zamestnancov komory, ktorí mu boli podriadení a nad ktorými mal aj súdnu právomoc, zodpovedal komorský gróf priamo kráľovi. Od jeho rozsudku bolo možné sa odvolať len k taverníkovi, ktorý dozeral na prácu všetkých komôr v Uhorsku.

viď: Martina Kalabová, Venné majetky uhorských kráľovien za Barbory Celjskej© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024