horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

94993 
 Ján Jiskra (1444 - 1453)    Mince   |   Typy

Ján JiskraJán Jiskra z Brandýsa, ( asi 1400, pravdepodobne Brandýs nad Orlicí – asi 1469) spočiatku český, neskorej uhorský bojovník a diplomat. Post kráľa nikdy nezastával, ale zohral dôležitú úlohu pri boji syna Albrechta Habsburkého - Ladislava Pohrobka o uhorský trón. Vzhľadom na pomery v Uhorsku musela Alžbeta Luxemburská spolu zo synom utiecť z krajiny. Ochranou záujmov neplnoletého kráľa Alžbeta poverila práve Jana Jiskru z Brandýsa.

V tomto období Ján Jiskra so svojim vojskom obsadil stredoslovenské banské mesta ako aj Spiš. V rukách mal aj Kremicu s mincovňou. Tu nechal v mene Ladislava Pohrobka raziť zlaté dukáty, ktoré mu umožňovali financovanie jeho aktivít.

Po smrti kráľa Vladislava I. v roku 1444 sa stal Jiskra jedným ze siedmich kapitánov spravujúcich Uhorsko. V podstate vládol Hornému Uhorsku, (približne dnešné Slovensko). Za jeho hlavné sídlo možno pokladať Zvolenský hrad a Košice.

Vzhľadom na politickú situáciu sa Jiskra striedavo pohyboval na území Uhorska a Česka podľa "nálady" panovníka. V roku 1453 ho Ladislav Pohrobok zbavuje jeho funkcie načo Jiskra odchádza do Čiech. Už nasledujúci rok je však kráľom povolaný späť do Uhorska.

Po nástupe Mateja Korvína na trón v roku 1458 odchádza Jiskra do Poľska. Do jeho služieb sa vracia a v roku 1462. Za svoje služby je povíšený na uhorského baróna.

Miesto a dátum jeho smrti sú doposiaľ neznáme. Naposledy sa o nom dozvedáme v listinách z roku 1468. Listiny z roku 1471 o ňom píšu ako zosnulom.

Aj keď nebol panovníkom zohral v histórii Uhorska dôležitú rolu. Na základe jeho požiadaviek boli v Kremnici razené dukáty Ladislava Pohrobka. Podľa Pohla ide o dukát H1 s mincovou značkou K P razený v období 1446 - 1452.


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023