horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

94998 
 Ferdinand I. (1526 - 1564)    Mince   |   Typy

Ferdinand I.Ferdinand I. Habsburský, (* 10. marec 1503, zámok Alcalá de Henares pri Madride, † 25. júl 1564, Viedeň). Rakúsky arcivojvoda. V roku 1526 sa stáva najskorej českým a následne uhorským kráľom. Českým kráľom bol zvolený 23. októbra 1526. Korunovácia sa konala 24. februára 1527. Jeho cesta na uhorský trón bola podstatne komplikovanejšia. 17. decembra 1526 bol časťou uhorskej šľachty zvolený za uhorského kráľa. Korunovácia však prebehla až novembri 1527. O trón a skutočnú vládu musel počas dlhých rokov bojovať s protikráľom, sedmohradským vojvodom Jánom Zápoľským, ktorý dosiahol uhorský trón o mesiac skôr (11. novembra 1526). Boj o trón trval až do do 21. júla 1540

Začiatkom r. 1531 bol Ferdinand I. v Kolíne nad Rýnom zvolený rímskym kráľom a v roku 1556 sa stal rímsko-nemeckým cisárom. Slávnostne ním bol vyhlásený 15. marca 1558 vo Frankfurte nad Mohanom.

Spojením rodových rakúskych dŕžav s českými krajinami a s Uhorskom do jednej personálnej únie založil Ferdinand I. podunajskú monarchiu rakúskych Habsburgovcov, štátny útvar, ktorý pretrval ďalších takmer 400 rokov (až do r. 1918).

Podľa katalógov nájdeme iba 2 typy dukátov razených týmto panovníkom v Kremnici. ( C III. 1 ,U. 3, H. 895 resp. C. III. 2, U. 4, H. 896 ) Mince sa líšia popisom na averze.

Mince s obdobia 1527 - 1559 sú späté s jeho postavením ako českého a uhorského kráľa. (Huszár H 895) Na týchto minciach sa na averze môžeme na stretnúť s viacerými variáciami textu :
*FERDINAND*D *G*R*VNGARIE*
*FERDINAND*D G*R*VNGARIE*
*FERDINAND*D* G*R*VNGARIE *
FERDINAND*D G*R*VNGARIE
FERDINANDI*D G*R*VNGARIE

Podľa mňa je zaujímavé, že si tu uvádza iba titul uhorského kráľa

Obdobie 1559 - 1565 (Huszár H 896) súvisí s jeho postavení aj na poste rímskeho cisára. Tu už na averze nájdeme všetky nim zastávané posty.
FER D G EL RO IM S AV GER HV BO R
FER D G EL RO IM S AVGER HV BO R
FER D G EL RO IM S AV GER HV B R
FER D G EL RO IM S AV GER HV BO R
FER D G FL RO IM S AV GE HV BO R

Na reverze všetkých mincí sa stretneme s jediným popisom S*LADISLAVS* *REX* 15xx.


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023