horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

94997 
 Ľudovít II. (1516 - 1526)    Mince   |   Typy

Ľudovít II.Na trón nastúpil ako desať ročný. Jeho otec Vladislav II. Jagelovský ho však nechal už ako dvojročného v roku 1508 korunovať za Uhorského kráľa a o rok neskôr aj za kráľa Českého. Po nástupe na trón sa stal jeho poručníkom poľský kráľ a litovské veľkoknieža Žigmund I.

Pri svojom nástupe na trón dostal do správy obe krajiny Uhorsko i Česko v zúboženom stave s obrovskými dlhmi. Prichádzalo k znehodnoteniu meny. Z toho dôvodu zrušil zákaz vývozu uhorských peňazí a povolil sa nerušený obeh cudzích peňazí v Uhorsku. Cieľom tejto reformy bolo získanie finančných prostriedkov proti Turkom. Výsledkom však bol hospodársky rozvrat.

Jeho životná púť sa končila počas bitky pri Moháči. Keď videl, že bitka je prehraná utiekol z bojiska. Pri prechode cez potok Cselle pri Moháči kráľ padol z koňa a utopil sa.

O menovú reformu sa pokúša v roku 1525 nariadením stiahnuť znehodnotené mince z obehu.

Počas svojej vlády razil 12 - 15 typov dukátov (rôzne zdroje sa rozchádzajú). Z toho iba jeden typ sa razil v Kremnici a to v rozmedzí rokov 1516 - 1527.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023