horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 125662 
 Vladislav II. (1490 - 1516)    Mince   |   Typy

Vladislav II.Počas panovania nechal v rokoch 1500 - 1502 v Kemnici raziť päťdukáty (Huszár). V roku 1512 dal raziť dvojdukát, ten sa však v Kremnici nerazil. Celkovo razil 42 typov jednodukáta (Huszar), 41 (Pohl) resp. 32 typov (Toth). Takémuto množstvu typov prináleží aj značné množstvo variantov. Z tohto množstva typov bolo v Kremnici razených 10 - 12.


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024