horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

94998 
 Karol I. (1308 - 1342)    Mince   |   Typy

Karol I.Karol I. Róbert z Anjou (* 1288, Neapol, Taliansko – † 16. júl 1342, Vyšehrad, Maďarsko) bol uhorský kráľ v rokoch 1301/1307/1308 – 1342. Oficiálne bol uznaný za kráľa až v roku 1308. Za kráľa bol korunovaný 3 krát - v máji 1301, 15. júna 1309 a 27. augusta 1310.

Roku 1323 sa v Trnave stretol Karol Róbert s českým kráľom Jánom Luxemburským. Výsledkom stretnutia bola dohoda o razení florénov ako v Čechách, tak aj v Uhorsku.

Prvé florény razila už v roku 1325 v mincovňa v Budíne.

Ján Horák v knihe Kremnické dukáty uvádza nasledujúci text: Prvé konkrétne údaje o razení florénov v Kremnici obsahuje nájomná zmluva, ktorou dal Karol Róbert kremnickú komoru do prenájmu komorskému grófovi Leopoldovi, hradnému pánovi Oravského hradu. Zmluva je datovaná 26. marca 1335. Píše sa v nej: ,,Ten istý comes uvedenej našej komory bude vyrábať florény na spôsob florénov z Florencie, z čistého zlata, alebo trochu ťažšie. Florény vyrábané spomenutým comesom komory našej, ako aj v iných komorách, majú byť v tej istej forme, váhe, zložení v celom kráľovstve našom.

V r. 1335 Karol Róbert začal raziť v Kremnic florény – Kremnické dukáty florentského typu, neskoršie nazývané ako uhorské zlaté. Jeden florén bol rýdzosti 23 karátov a 9 grénov. V ostatných mincovniach boli tieto mince razené v rýdzosti 23 karátov a 8 grénov.

Ďalšie opatrenie ktoré Karol Róbert zavádza je ustanovenie, že každý komorský gróf, ktorý razí mince, opatrí ich svojou značkou aby sa dali mince rozoznať od mincí razených iným komorským grófom.

I napriek tomuto nariadeniu sa ešte dlhú dobu s mincovnými značkami v Kremnici stretať nebudeme. Na dukátoch Karola I. sa podľa katalógov môžeme stretnúť iba zo značkou S E približne v roku 1331, pričom mincovňa nie je známa.

Počas svojej vlády razil 2 typy florénov. Mince razili mincovne: Buda a Kremnica. Pohl však v publikácii "UNGARISCHE GOLDGULDEN DES MITTELALTERS (1325-1540)" uvádza, že mince boli razené iba v mincovniach Buda a Pécs.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023