horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 125661 
 Karol I. (1308 - 1342)    Mince   |   Typy

Karol I.Karol I. Róbert z Anjou (* 1288, Neapol, Taliansko – † 16. júl 1342, Vyšehrad, Maďarsko) bol uhorský kráľ v rokoch 1301/1307/1308 – 1342. Oficiálne bol uznaný za kráľa až v roku 1308. Za kráľa bol korunovaný 3 krát - v máji 1301, 15. júna 1309 a 27. augusta 1310.

Roku 1323 sa v Trnave stretol Karol Róbert s českým kráľom Jánom Luxemburským. Výsledkom stretnutia bola dohoda o razení florénov ako v Čechách, tak aj v Uhorsku.

Prvé florény razila už v roku 1325 v mincovňa v Budíne.

Ján Horák v knihe Kremnické dukáty uvádza nasledujúci text: Prvé konkrétne údaje o razení florénov v Kremnici obsahuje nájomná zmluva, ktorou dal Karol Róbert kremnickú komoru do prenájmu komorskému grófovi Leopoldovi, hradnému pánovi Oravského hradu. Zmluva je datovaná 26. marca 1335. Píše sa v nej: ,,Ten istý comes uvedenej našej komory bude vyrábať florény na spôsob florénov z Florencie, z čistého zlata, alebo trochu ťažšie. Florény vyrábané spomenutým comesom komory našej, ako aj v iných komorách, majú byť v tej istej forme, váhe, zložení v celom kráľovstve našom.

V r. 1335 Karol Róbert začal raziť v Kremnic florény – Kremnické dukáty florentského typu, neskoršie nazývané ako uhorské zlaté. Jeden florén bol rýdzosti 23 karátov a 9 grénov. V ostatných mincovniach boli tieto mince razené v rýdzosti 23 karátov a 8 grénov.

Ďalšie opatrenie ktoré Karol Róbert zavádza je ustanovenie, že každý komorský gróf, ktorý razí mince, opatrí ich svojou značkou aby sa dali mince rozoznať od mincí razených iným komorským grófom.

I napriek tomuto nariadeniu sa ešte dlhú dobu s mincovnými značkami v Kremnici stretať nebudeme. Na dukátoch Karola I. sa podľa katalógov môžeme stretnúť iba zo značkou S E približne v roku 1331, pričom mincovňa nie je známa.

Počas svojej vlády razil 2 typy florénov. Mince razili mincovne: Buda a Kremnica. Pohl však v publikácii "UNGARISCHE GOLDGULDEN DES MITTELALTERS (1325-1540)" uvádza, že mince boli razené iba v mincovniach Buda a Pécs.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024