horuseye.sk Panciernici - Callichthyidae horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Vitajte vo fascinujúcom svete malých obrnených fúzačov.
Callichthyidae
  Callichthyidae
Corydoradinae
  Aspidoras
  Brochis
  Corydoras
  Scleromystax
Callichthyinae
  Callichthys
  Dianema
  Hoplosternum
  Lepthoplosternum
  Megalechis

  Synonymá

 125585 
Corydoras tukano (Britto &Lima, 2003)

Platné meno
Corydoras tukano  (Britto &Lima, 2003)
 
Synonymá
C064 
 
Miestne mená
Slovenské:
České:
Anglické: Bumblebee Cory, Asher Cory, C 064
 
Výskyt
Lokalita:
Biotop:
 
Popis
Veľkosť: 4 - 4,5 vm
Sfarbenie:
Pohlavné rozdiely:
Iné:
 
Chov
Charakter:
Nádrž:
Voda: Teplota 22-25°C; pH 6 -7,2; Tvrdosť:
Potrava:
 
Rozmnožovanie
 
Poznámka
 
Info
http://www.scotcat.com/factsheets/c_tukano.htm
 


© corycats.sk 2006 - 2024