horuseye.sk Panciernici - Callichthyidae horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Vitajte vo fascinujúcom svete malých obrnených fúzačov.
Callichthyidae
  Callichthyidae
Corydoradinae
  Aspidoras
  Brochis
  Corydoras
  Scleromystax
Callichthyinae
  Callichthys
  Dianema
  Hoplosternum
  Lepthoplosternum
  Megalechis

  Synonymá

 122398 
Callichthyidae

Callichthyidae
Callichthyidae tvoria najpočetnejšiu skupinu sumčekov obývajúcich takmer celú južnú Ameriku. Ide o viac ako 170 popísaných druhov a tiež ďalších niekoľko desiatok ešte nezaradených druhov.

Telo panciernika je na rozdiel od ostatných rýb pokryté na každej strane tela dvoma radmi čiastočne sa prekrývajúcich kostených doštičiek a nie šupinami. Majú vyvinutú tukovú plutvičku, pred ktorou leží niekoľko drobných nepárových kostených doštičiek. Posledná z nich vybieha v podobe tŕňu do tukovej plutvičky. Charakteristické sú pre ne ostne na chrbtovej a prsnej plutve a fúziky okolo úst. Fúzy plnia funkciu chuťových orgánov. Ich rovné brucho svedčí o tom, že žijú na dne kde si vyhľadávajú obživu. Aktívne sú hlavne večer a v noci.

U všetkých panciernikov je vyvinuté prídavné črevné dýchanie, ktoré im umožňuje dýchať vzdušný kyslík. Toto dýchanie im umožňuje prosperovať aj vo vode s nižším obsahom kyslíka. Ryba sa na hladine nadýchne, zhltne vzduch. V oblasti stredného čreva je kyslík prenášaný do krvi a spätne z krvi odoberaný kysličník uhličitý, ktorý odchádza ritným otvorom.

Panciernikov rozdeľujeme na dve skupiny, líšiace sa vzhľadom, veľkosťou a spôsobom rozmnožovania.

Veľkí panciernici
tvoria podčeľaď Callichthyinae, ktorú tvoria rody; Callichthys, Cataphractops, Dianema, Hoplosternum, Lepthoplosternum a Megalechis. Tieto ryba dorastajú 10 - 20 cm ( 7 - 35 cm ), majú 1 - 2 páry dlhších fúzikov na hornej čeľusti a 1 - 2 páry výrazne kratších fúzikov na dolnej čeľusti. Vytierajú sa do penového hniezda, ktoré buduje samec na hladine pod listami rastlín, zo vzduchu obaleného ústnym sekrétom . Ryby rodu Callichthys, Hoplosternum, Megalechis sa vďaka črevnému dýchaniu a silným prsným tŕňom môžu v prípade potreby presunúť na kratšie vzdialenosť po súši. (napr. vysychanie vodného zdroja, katastrofálne zhoršenie kvality vody) Druh Callichthys callichthys sa údajne môže vyskytovať aj vo vlhkom lístí.

Malí panciernici
tvoria podčeľaď Corydoradinae. Tvoria ju štyri rody Aspidoras, Brochis, Corydoras a Scleromystax s viac ako 140 druhmi. Na rozdiel od veľkých panciernikov, malí panciernici nestavajú penové hniezda, ale lepia ikry na podklad. Charakteristické sú pre nich relatívne veľké, nápadne pohyblivé oči a tri páry krátkych, masívnych fúzikov.(dva na hornej a jeden na dolnej čeľusti) Je vhodné ich chovať v húfe alebo malých skupinkách. Ak sú chované samostatne bývajú zvyčajne plaché.© corycats.sk 2006 - 2024