horuseye.sk Panciernici - Callichthyidae horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Vitajte vo fascinujúcom svete malých obrnených fúzačov.
Callichthyidae
  Callichthyidae
Corydoradinae
  Aspidoras
  Brochis
  Corydoras
  Scleromystax
Callichthyinae
  Callichthys
  Dianema
  Hoplosternum
  Lepthoplosternum
  Megalechis

  Synonymá

 125592 
Corydoras schwartzi (Rössel, 1963)

Platné meno
Corydoras schwartzi  Rössel 1963
 
Synonymá
 
Miestne mená
Slovenské:
České: Pancéřníček Schwartzův
Anglické:
 
Výskyt
Lokalita: Brazília - Rio Purua
Biotop:
 
Popis
Veľkosť: 4,5 -6 cm
Sfarbenie: 1) Sfarbenie sa líši v závislosti od geografického pôvodu.
2) Svetlo sivé až zlatisté sfarbenie tela s dvomi prerušovanými pásmi pozdĺž stredu tele. Nepravidelné čierne bodky pozdĺž týchto čiar. Čierny pruh cez oko. Pruhovaná chvostová plutva.
Pohlavné rozdiely: Samice sú plnšie v brušku.
Iné:
 
Chov
Charakter: Patrí k najčastejšie dovážaným druhom. Nároky ako C. aeneus.
Nádrž: Pre chov je odporúčaná aspoň 50 litrová nádrž.
Voda: 1) Teplota 24 - 26°C. Na jednej prírodnej lokalite boli namerané tieto hodnoty: pH 6,6, celková tvrdosť 0,6°N, vodivosť 6,6uS, obsah vápnika 1,8 mg/l, horčíka 1,3 mg/l, celkové množstvo fosforečnanov 0,23 mg/l, celkové množstvo dusíka 0,7 mg/l, celkové množstvo železa 1,3 mg/l.
2) Pomerne mäkká, mierne kyslá - zásaditá voda s teplotou až 26 - 28°C.
Potrava:
 
Rozmnožovanie
 
Poznámka
1) Veľmi podobný je surinamský pancierniček C. surinamensis, ktorý bol pôvodne popísaný ako poddruh C. schwartzi. Okrem miesta pôvodu sa odlišuje tým, že tmavé škvrny na bokoch nemá usporiadané v rovných radoch, má podstatne väčšiu čiernu škvrnu na chrbtovej plutve, ktorá výrazne zasahuje i na telo. Veľkú čiernu škvrnu na chrbtovej plutve a na tele tak ako C. surinamensis, v pravidelných radoch usporiadané škvrny na bokoch tak ako C. schwartzi a k tomu nápadne dlhú chrbtovú plutvu má brazilský pancierniček C. parallelus, ktorý bol pred tým známi ako Corydoras C3.
3) Sezónne dostupný druh.
 
Info
Thierry, M.,1997, Veľká kniha o akváriu, Perfekt, 91 s.
Hofmann, J., Novák, J., 1998, Velký atlas akvarijních ryb, 138 s.


© corycats.sk 2006 - 2024