horuseye.sk Panciernici - Callichthyidae horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Vitajte vo fascinujúcom svete malých obrnených fúzačov.
Callichthyidae
  Callichthyidae
Corydoradinae
  Aspidoras
  Brochis
  Corydoras
  Scleromystax
Callichthyinae
  Callichthys
  Dianema
  Hoplosternum
  Lepthoplosternum
  Megalechis

  Synonymá

 125587 
Corydoras metae (Eigenmann, 1914)

Platné meno
Corydoras metae  Eigenmann, 1914
 
Synonymá
 
Miestne mená
Slovenské: Pancierniček mäkkochrbtý
České: Pancéřníček kolumbijský
Anglické:
 
Výskyt
Lokalita: Rio Meta - Kolumbija
Biotop:
 
Popis
Veľkosť: 5 - 6 cm ale udáva sa aj 4,5 - 5 cm
Sfarbenie: Svetlo šedé (sivé) telo s výrazne čiernym pruhom bežiacim z chrbta po chvostový násadec. Čierny pás cez oko. Podobá sa na C.melini (viď. poznámka).
Pohlavné rozdiely: Samička je tlstejšia a väčšia.
Iné: Má dva páry fúzov, lúčom vystužená tuková plutvička.
 
Chov
Charakter: Obývajú dno nádrže a dobre sa im darí v skupine 6 až 8 jedincov.
Nádrž: Možno ho chovať v spoločenskej nádrži s mäkkým piesčitým dnom, bez ostrých hrán.
Voda: Údaje od viacerých chovateľov naznačujú, že znáša široký rozsah teplôt vody 21 - 25°C, pH okolo neutrálu; pH okolo neutrálu a teplota v rozmedzí 21 - 23°C (iba - na rozdieľ od ostatných zdrojov)
Potrava: Prijíma všetky druhy potravy. Je zaujímavé ich pozorovať pri h2adaní potravy, ktorú takmer okamžite nájdu aj keď je schovaná.
 
Rozmnožovanie
1)Patrí k najčastejšie odchovaným druhom pancierničkov. Úspešný odchov bol popísaný v rôznych podmienkach.
2) Ryba sa začali trieť po dlhšej dobe chovu vo vode 21 - 23°C, pH 7, celková tvrdosť 13°N, uhličitanová tvrdosť 12°N. V inom prípade teplota bola 23°C, pH 7,2 celková tvrdosť 3°N. Po trení je vhodné zvýšiť teplotu vody na 24 - 25°C a pridať do vody Acriflavin, pretože ikry sú veľmi náchylné na zaplesnenie. Počet ikier od jednej samice je pomerne malý, okolo 50, výnimočne 80. Pri jednom trecom akte uvoľní samička len 1, výnimočne 2 ikry. Starostlivo očistí sklá a rastliny, kým na ne nakladie ikry. K treniu nasadzujeme samcov a samice v pomere 2:1. Ak sa ryby začnú trieť, trú sa potom zvyčajne v štrnásťdenných intervaloch dlhšiu dobu. K liahnutiu poteru dochádza pri teplote 24 - 25°C po 4 - 5 dňoch, pri 23°C až na siedmi deň po vytrení. O 2 - 3 dni sa poter rozpláva.
3) Neres prebieha typicky pre ryby rodu Corydoras. Teplota bola iba 21 - 23°C, pH okolo 7 a tvrdosť 13 dGH. Rôzne zdroje udávajú, že samica odkladá ikry na listy rastlín, na sklo, ale aj na jemný Jávsky mach.
 
Poznámka
1) Veľmi podobné sfarbenie a kresbu má druh C. simulatus, ktorý obýva tie isté prírodné lokality ako C. metae. Jedná sa o typický príklad dvojice tzv. syntopických druhov, ktoré sa líšia stavbou tela. Takých dvojíc je v rámci rodu Corydoras niekoľko, druhy sa odlišujú tvarom rypáka. Jeden druh (v tomto prípade C. simulatus) má vždy rypák dlhší, pretiahnutý dopredu, zatiaľ čo druhý (C. metae) má krátky rypák, stáčajúci sa pred očami takmer kolmo dolu. V prípade tejto dvojice je rozdiel ešte vo veľkosti - C. simulatus je väčší, dorastá až do 7 cm.
2) Podobnú kresbu majú aj ďalšie dva druhy relatívne často chovaných panciernikov C. melini pochádzajúci z Kolumbie a Ekvádoru a relatívne novinka C. davidsandsi z Brazílie. Tmavý pruh začínajúci pod chrbtovou plutvou prechádza u C. melini po boku a pokračuje šikmo dolu až do spodného laloku chvostovej plutvy. Pri pohľade zhora má teda ryba chrbát od zadného okraja chrbtovej plutvy až po chvostovú plutvu svetlý. U C. metae prebieha tmavý pruh od chrbtovej plutvy najskorej po strednú líniu chrbta a až potom na chvostovom násadci sa stáča dolu. Nezasahuje však do chvostovej plutvy. Chvostový násadec je tak u C. metae celý čierny, rovnako ako chrbát pri pohľade zhora. U C. davidsandsi prebieha čierny pruh rovnako ako u C. melini od chrbtovej plutvy priamo šikmo dolu k spodnému okraju chvostovej plutvy a zasahuje do jej spodného laloku, je však širší, takže takmer celý chvostový násadec je čierny.
3) Pri spoločnom chovaní s inými druhmi bolo zaznamenané medzidruhové kríženie C. metae x C. arcuatus.
4) Patrí medzi bežne dostupné druhy.
 
Info
Beck, P., 1996, Abeceda akvaristiky, Granit, 43 s.
Thierry, M.,1997, Veľká kniha o akváriu, Perfekt, 91 s.
Paysan, K., 1995, Akvarijní ryby, Granit, 99 s.
Hofmann, J., Novák, J., 1998, Velký atlas akvarijních ryb, 134 s.


© corycats.sk 2006 - 2024