horuseye.sk Panciernici - Callichthyidae horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Vitajte vo fascinujúcom svete malých obrnených fúzačov.
Callichthyidae
  Callichthyidae
Corydoradinae
  Aspidoras
  Brochis
  Corydoras
  Scleromystax
Callichthyinae
  Callichthys
  Dianema
  Hoplosternum
  Lepthoplosternum
  Megalechis

  Synonymá

 125584 
Corydoras bondi(Gosline, 1940)

Platné meno
Corydoras bondi  Gosline, 1940
 
Synonymá
Corydoras bondi bondi  Gosline, 1940
 
Miestne mená
Slovenské:
České:
Anglické:
 
Výskyt
Lokalita: Venezuela - Rio Yurunai
Biotop:
 
Popis
Veľkosť: 6 cm; resp. 4 - 5 cm
Sfarbenie:
Pohlavné rozdiely:
Iné:
 
Chov
Charakter:
Nádrž: Pre chov stačí už 35 litrové akvárium.
Voda: Celkom mäkká , mierne kyslá až mierne zásaditá voda s teplotou radšej pásma 24 - 28°C. Vyžaduje vyššiu teplotu vody ako bežnejšie druhy.
Potrava:
 
Rozmnožovanie
Rozmnožovanie ako u ostatných druhov Corydoras, až na to, že ikry kládol do jávskeho machu a nie na ako je to zvykom na sklo. Od jednej samice je len 30 - 70 ikier. Podmienky v akváriu: voda s pH 7,2; tvrdosť okolo 12 dGH, teplota 28°C. (Pre ktorý druh C. bondi sú tieto údaje sa v texte neuvádza.)
 
Poznámka
1) Boli popisované dva poddruhy. Telo svetlo šedé (sivé) s pomerne širokým čiernym pásom v dolnej časti tela. C. bondi bondi má kruhové škvrny na hlave a chrbte, zatiaľ čo C. bondi coppenamensis má nepravidelné škvrny.
 
Info
Paysan, K., 1995, Akvarijní ryby, Granit, 98 s. (ako C. bondi)
Černý, J. Topercer, E., 1989, Chováme akváriové ryby, Príroda, 98 s.(ako C. bondi)


© corycats.sk 2006 - 2024