horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 53044 
Zachráňme sochu Sv. Antoninka - kam smerujeme30.07.2014 

Sv. Antonínko (svätý Anton Paduánsky) [1] - ako asi táto socha mohla vyzerať? Túto otázku si položilo asi veľa z vás. Tiež som v tom nemal jasno kým mi to nevysvetlili ľudia znalí problematiky.

Predstavu o tom ako socha mohla pôvodne vyzerať nájdeme na ceste na Vinohrady nad Váhom [2]. Ak ideme zo Šintavy, tesne pred dedinou na pravej strane pri ceste stojí socha - stĺp sv. Apolónie (Apolény).


Svätý Anton je pokladaný za ochrancu pocestných. V dobe vzniku sochy viedla popri nej cesta na Vinohrady nad Váhom. V tom čase boli súčasťou Šinatavy a boli známe pod meno Rautz (Svätá Chrasť). Podľa dochovaných záznamov v roku 1695 existuje na Vinohradoch kostol Navštívenia Panny Márie. V roku 1728 je postavená kaplnka zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Táto kaplnka sa stala pútnickým miestom.

Možno predpokladať, že po ceste popri našej soche sa presúvali pocestní na tieto miesta. Dnes táto cesta už neexistuje.

Naša predstava je zrekonštruovať sochu na základe sochy sv. Antona, ktorá sa nachádza v kostole na Vinohradoch nad Váhom. Takto zrekonštruovanú sochu následne umiestniť v obci. Opätovné postavenie sochy na pôvodnom mieste vzhľadom na zosuvy pôdy neprichádza do úvahy.

Na tomto mieste by mohla byť umiestnená pamätná tabuľa.


Čo nás čaká

Pred tým ako sa pustime do prác na obnove stĺpa a sochy sme si overili "existenciu" tohto objektu u Krajského pamiatkového úradu Trnava. Jeho vyjadrenie je nasledovné:

„Tento objekt stĺpa so sochou sv. Antona nie je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Nie je uvedený ani v Súpise pamiatok na Slovensku.

Lokalizovanie stĺpa nachádzame iba v starých vojenských mapách.

Zaniknutý prícestný stĺp stál pôvodne pri ceste do osady Svätá Chrasť.“

Pôvodne mohol tento prícestný stĺp vyzerať ako ten na nákrese. Aby sme sa dopracovali k jeho predpokladanej podobe bude to vyžadovať množstvo práce.

Ak chceme zachovať maximum pôvodného stĺpa práce treba zveriť odborníkom - reštaurátorom.

Práce možno rozdeliť do nasledujúcich krokov.
1. Konzervácia pôvodnej sochy, stĺpa a podstavca
2. Rekonštrukcia sochy, stĺpa a podstava
3. Inštalácia sochy v obci

1. Konzervácia pôvodnej sochy, stĺpa a podstavca

Na pôvodnom materiáli, pieskovci sa za roky usadili machy a lišajníky. Tie svojimi koreňmi narušujú štruktúru pieskovca do hĺbky 3 – 5 mm. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby počas ďalších prác neprišlo k drobeniu sa pieskovca. Socha, stĺp a podstavec sa napustia fixačnou látkou, ktorá sa vsiakne do štruktúry pieskovca, vyplní priestor a zabije machy a lišajníky. Štruktúra materiálu sa tým zafixuje a bude sa s nim dať pracovať bez dopadu na pôvodný stav.

2. Rekonštrukcia sochy, stĺpa a podstava

Pôjde o najnáročnejšiu časť prác. Pokiaľ ide o sochu musí sa na základe predlohy ( predbežne podľa sochy sv. Antona umiestnenej v kostole na Vinohradoch nad Váhom ) vymodelovať sochárskym postupom chýbajúca časť sochy. Následne bude vymodelovaná negatívna sa forma do ktorej sa vydusá zrekonštruovaná časť sochy spolu s dochovaným torzom. Povrch stĺpa a podstavca bude vytmelený, Odbité a chýbajúce časti budú zrekonštruované.
Na základe aktuálne stavu budú vyrobené spojovacie skoby a chýbajúce atribúty – svätožiara.

3. Inštalácia sochy v obci

Na zvolenom mieste ( predbežne park pri kostole ) bude pripravený podstavec pre sochu. Je nutné vykopať základy do hĺbky 70-80 cm s rozmermi o cca 20 cm presahujúcimi rozmere podstavca.
Na tento základ bude umiestnený podstavec so stĺpom a sochou. Na záver budú všetky časti upravené a celok bude konzervovaný proti negatívnym vplyvom počasia.

Plán už máme. Už ho len realizovať.


Od roku 1867 bol pod sochou sv. Antonínka riečny prístav [3], jeden zo 16 v Nitrianskej župe. Do kedy tento prístav fungoval sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť. Toto je jediné miesto o ktorom viem, kde sa spomína sv. Antoniko ak nederiem do úvahy mapy.


Informácia o prístave z knihy Šintava [3]

Zdroje

[1] www.zivotopisysvatych.sk
[2] Vinohrady nad Váhom
[3] Šintava, 1998


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024