horuseye.sk horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Zachráňme sochu Sv. Antoninka - sťahovanieAktualizacia: 22.01.2017 

Prvotná príprava

Konečne prechádzame od myšlienky k skutkom. Máme pred sebou prípravné práce potrebné na následný presun sochy pod strechu. O stave starej sochy povedia niečo priložené fotografie. To čo z pôvodnej sochy zostalo bolo zapadnuté v pôde a pomaly ale iste sa to nakláňalo. Zo zvyška postavy sa v roku 2012 kus odlomil. Našťastie sa nestratil ale zostal na mieste. Môžete si ho všimnúť opretý o podstavec na ľavej strane.

Aby sme mohli sochu presunúť do bezpečia musí sa na toto sťahovanie pripraviť. Aby sme nenarobili viac škody ako osohu tak sme si na obhliadku pozvali Mgr. Rastislava Petroviča a Mgr. Františeka Šmigrovského. Títo páni nám poskytli informácie ako máme pri práci postupovať. Keďže socha je z pieskovca a dlhodobo chátra treba si dať pozor na to, že sa drobí pri akejkoľvek násilnej manipulácii.

Najskorej sme chceli zistiť ako je to s podstavcom. Do akej hĺbky siaha, prípadne čo ho podopiera. Pomaly sme začali odkrývať jeho okolie. Hneď na začiatku bol v zemi objavený mohutný kameň, ktorý držal podstavec a bránil jeho ďalšiemu prepadanie sa do zeme. Takže s jeho vykopaním sa musí vyčkať až do okamihu, keď sa bude podstavec presúvať. Na naše prekvapenie bol podstavec v zemi pomerne plytko. (viď. priložené fotografie)

Postupne bol odkopaný celý podstavec a tak sme začali uvoľňovať stĺp. Práca išla pomerne rýchlo. Keď sme uvolnili stĺp pokúsili sme sa podstavec vyrovnať. Aj tento krok prebehol bez problémov a pri našom odchode stálo torzo sochy po mnohých rokoch vzpriamene.

Práce sa môžu začať
Práce sa môžu začať
Kameň podopierajúci podstavec
Kameň podopierajúci podstavec
Podstavec sa vynára zo zeme
Podstavec sa vynára zo zeme
Blížime sa k stĺpu
Blížime sa k stĺpu
Vzpriamený podstavec
Vzpriamený podstavec


Demotáž torza

V ďalšom kroku sme pristúpili k demontáži torza sochy z podstavca. Nešlo o žiadnu náročnú prácu. Bolo potrebné opatrne milimeter po milimetri obrúsiť pieskovec okolo železnej tyče. Práca tento krát postupovala pomaly. Ak sme sa silnejšie chytili torza cítili sme ako sa pieskovec drolí a občas sme mali pocit, že sa nám zo sochy odlomí ďalší kus. Našťastie to bez ujmy prežila. Asi po 1,5 hodine sme sochu uvolnili a zložili dolu. Vzhľadom na veľkosť a váhu sochy sme ju premiestnili do bezpečia.

Práce môžu začať
Práce môžu začať
Práce môžu začať
Práce môžu začať
Demontované torzo sochy
Demontované torzo sochy
Podstavec bez trorza
Podstavec bez trorza


Príprava na sťahovanie

Vraciame sa k podstavcu. Naša úloha je jasná. Presunúť podstavec spolu so stĺpom čo najbližšie k poľnej ceste tak, aby sme ho mohli naložiť a odviesť. Aby sme mohli s podstavcom pohnúť, najskorej sme muselo uvolniť stĺp. Keď sa nám vytvoril stiesnený priestor pre manipuláciu s podstavcom pustili sme sa do práce. Najskorej sme museli odstrániť - vytiahnuť kameň, ktorý podstavec podopieral. Aj keď to vyzeralo jednoducho táto práca nám zabrala takmer hodinu. Na vytiahnutom kuse kameňa sú badateľné stopy po nápise. Ďalšiu hodinu sme venovali vyzdvihnutiu podstavca z pôvodného miesta. V sypkej, rozrytej pôde jeho nadvihnutie o cca 30 cm bola naozaj fuška. Keď sa nám ho podarilo nadvihnúť na úroveň okolitého terénu mali sme vyhraté. Následne sme podstavec presunuli bližšie k ceste. Presun stĺpa bola potom hračka.

Naše plány s odvozom nám narušilo počasie a skutočnosť, že priľahlé pole bolo čerstvo zorané. Mechanizmy sa sem za týchto okolnosti nevedeli dostať. Momentálne čakáme kedy pôda vyschne a uľahne. Potom sa podstavec a stĺp presunú na faru.

Naposledy na pôvodnom mieste
Naposledy na pôvodnom mieste
Uvoľnený stĺp
Uvoľnený stĺp
Uvoľnený kameň
Uvoľnený kameň
Na kameni možno badať stopy textu
Na kameni možno badať stopy textu
Podstavec vytiahnutý z jamy
Podstavec vytiahnutý z jamy
Na ceste
Na ceste
Vyčkávanie na odvoz
Vyčkávanie na odvoz
Vyčkávanie na odvoz
Vyčkávanie na odvoz


Príprava na sťahovanie pokračuje

Počasie nám nepraje a sťahovanie je v nedohľadne. Preto sme sa rozhodli posunúť podstavec spolu so stĺpom na miesto, kam sa aj za týchto okolnosti technika dostane. Tento krát sme začali so stĺpom. Pomaly meter po metri sa stĺp presúval na nové stanovisko. Presun prebehol pomerne rýchlo. To ťažšie nás ešte len čakalo. Ale po predošlých skúsenostiach sme presun aj napriek sťaženým podmienkam v pohode zvládli. Stĺp spolu s podstavcom momentálne na novom mieste čakajú na konečný presun.

Začíname
Začíname
Stĺp v pohybe
Stĺp v pohybe
Podstavec v pohybe
Podstavec v pohybe
Na novom mieste
Na novom mieste
Na novom mieste
Na novom mieste
Na novom mieste
Pri ceste čakáme na odvoz

Sťahovanie dokončené

Konečne sa počasie priklonilo na našu stranu. Je 27. január 2014 a pôda je dostatočne premrznutá. To nám umožňuje konečne presunúť podstavec a stĺp na faru. Po mesiacoch vyčkávania je splnený prvý krok v snahe o záchranu sochy sv. Antonínka.

Poďakovanie patrí p. Ľ. Sedlačkovi, ktorý na presun poskytol techniku i ľudí. Ďakujeme
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023