horuseye.sk horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Od kedy stal na tomto miesteAktualizacia: 10.11.2014 

Po presťahovaní podstavca, stĺpa a torza sochy do bezpečia sme na základe povolenia Krajského pamiatkového úradu v Trnave preskúmali miesto umiestnenia sochy.

V článku Zachráňme sochu Sv. Antoninka - kam smerujeme píšem, že v roku 1867 sa pod sochou sv. Antonínka nachádzal prístav. Ale kde v tej dobe táto socha skutočne stála? Na mape z roku 1785 bola zakreslená približne v týchto miestach ale ak zoberieme do úvahy zosuvy pôdy tak môžem s určitosťou tvrdiť, že to nebolo na mieste kde stal donedávna.

Pri skúmaní mieste umiestnenia sochy sme na začiatku preosiali zeminu, ktorú sme pri uvoľňovaní a sťahovaní sochy z jej bezprostredného okolia museli odstrániť. Tu sa našlo množstvo skla a starých klincov. Žiadne horibilné nálezy. Na mieste kde stál podstavec sme však narazili hneď pod povrchom na 2 mince. Jedná sa o 2 haliernik z roku 1897 a 1903. Okrem toho sa tu našiel jeden 20 haliernik z roku 198x. Najviac nás potešili mince z rokov 1897 a 1903. Tým, že sa nachádzali "pod podstavcom" možno usúdiť, že sv. Antonínko bol na toto miesto presunutý v roku 1903 alebo neskorej. Takže tu stál 110 rokov.


Začíname

Štandardný nález

Štandardný nález

Jeden z mála kameňov

Hlavička klinca

Meranie hĺbky nálezu

Vrátené do pôvodného stavu

Vrátené do pôvodného stavu
Mince nájdené pod sochou
Tieto dve mince z roku 1897 a 1903 nám naznačujú. že torzo sv. Antonikna bolo na toto miesto umiestnené v roku 1903 alebo neskorej.

Po preskúmaní povrchu sme vykopali na mieste umiestnenia podstavca asi 50 cm hlbokú sondu. Našli sme len pár kameňov a jednu hlavičku z väčšieho klinca. Miesto nebolo vôbec spevnené, podstavec stál priamo na zemi. Asi pri tomto sťahovaní bolo postavený do podoby, ktorú si pamätáme.

Teraz sochu čaká rekonštrukcia a jej umiestnenie v obci. Dúfajme, že tu prežije ďalších aspoň 100 rokov. Veď je to po kostole najstarší zachovaný artefakt v obci.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2023