horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 53048 
Od kedy stal na tomto mieste10.11.2014 

Po presťahovaní podstavca, stĺpa a torza sochy do bezpečia sme na základe povolenia Krajského pamiatkového úradu v Trnave preskúmali miesto umiestnenia sochy.

V článku Zachráňme sochu Sv. Antoninka - kam smerujeme píšem, že v roku 1867 sa pod sochou sv. Antonínka nachádzal prístav. Ale kde v tej dobe táto socha skutočne stála? Na mape z roku 1785 bola zakreslená približne v týchto miestach ale ak zoberieme do úvahy zosuvy pôdy tak môžem s určitosťou tvrdiť, že to nebolo na mieste kde stal donedávna.

Pri skúmaní mieste umiestnenia sochy sme na začiatku preosiali zeminu, ktorú sme pri uvoľňovaní a sťahovaní sochy z jej bezprostredného okolia museli odstrániť. Tu sa našlo množstvo skla a starých klincov. Žiadne horibilné nálezy. Na mieste kde stál podstavec sme však narazili hneď pod povrchom na 2 mince. Jedná sa o 2 haliernik z roku 1897 a 1903. Okrem toho sa tu našiel jeden 20 haliernik z roku 198x. Najviac nás potešili mince z rokov 1897 a 1903. Tým, že sa nachádzali "pod podstavcom" možno usúdiť, že sv. Antonínko bol na toto miesto presunutý v roku 1903 alebo neskorej. Takže tu stál 110 rokov.


Začíname

Štandardný nález

Štandardný nález

Jeden z mála kameňov

Hlavička klinca

Meranie hĺbky nálezu

Vrátené do pôvodného stavu

Vrátené do pôvodného stavu
Mince nájdené pod sochou
Tieto dve mince z roku 1897 a 1903 nám naznačujú. že torzo sv. Antonikna bolo na toto miesto umiestnené v roku 1903 alebo neskorej.

Po preskúmaní povrchu sme vykopali na mieste umiestnenia podstavca asi 50 cm hlbokú sondu. Našli sme len pár kameňov a jednu hlavičku z väčšieho klinca. Miesto nebolo vôbec spevnené, podstavec stál priamo na zemi. Asi pri tomto sťahovaní bolo postavený do podoby, ktorú si pamätáme.

Teraz sochu čaká rekonštrukcia a jej umiestnenie v obci. Dúfajme, že tu prežije ďalších aspoň 100 rokov. Veď je to po kostole najstarší zachovaný artefakt v obci.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024