horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 54291 
Zachráňme sochu Sv. Antoninka20.01.2017 

Mnohým z nás sa pri spojení Svätý Antonínko vybaví torzo sochy stojacej desaťročia pri poľnej ceste smerom na Vinohrady nad Váhom. Pred 50-imi rokmi stála niekoľko metrov od tejto cesty vpravo - v poli. Čas a zosuvy pôdy spôsobili to, že dnes sa nachádza od cesty vľavo v húštine medzi stromami a ak o nej človek nevie tak si ju tu ani nevšimne.

Okrem „presunu“ sochy z jednej strany cesty na druhu sa čas nemilosrdne podpísal aj na jej celkovom stave. Minulý rok sa zo sochy kus odlomil. ( viď. obrázok)

O tom, že si naši ľudia uchovávajú sochu v pamäti svedčia kvety, ktoré sa pri tejto soche pravidelne nachádzajú. Pritom si ani neuvedomujú o aku sochu ide. Socha je zaznačená už na mape z konca 18 storočia ( cca. rok 1785 ).

Aby sme o túto vzácnosť neprišli rozhodli sme sa ju zachrániť. V januári sme požiadali o finančnú podporu na jej záchranu z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Bohužiaľ sme neuspeli.

Na základe katastrofického stavu sochy sme sa rozhodli ju presunúť do bezpečia ešte pred príchodom zimy. S veľkou pravdepodobnosťou by túto zimu na pôvodnom mieste nemusela „prestáť“.

Naša predstava je sochu zreštaurovať a umiestniť ju v obci. Na to aby sme tento cieľ dosiahli je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

1. Premiestnenie sochy pod „strechu“ (na faru) – tu bude chránená pred nepriazňou počasia.

2. Odborné zakonzervovanie sochy aby sa zabránilo jej ďalšiemu rozpadávaniu.

3. Rekonštrukcia sochy do pôvodnej podoby. ( približne podľa vzoru sv. Antona v kostole vo Vinohradoch nad Váhom )

4. Inštalácia sochy v lokalite obce.

Uvedené kroky sú podmienené dostupnými finančnými zdrojmi. Momentálne sme schopní realizovať prvý krok – presun sochy do bezpečia. Tento krok je realizovaný bezplatne vďaka viacerým dobrovoľníkom.

Pri záchrane sochy spolupracujeme s: Mgr. Rastislav Petrovič a Mgr. František Šmigrovský.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024