horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 125658 
 Ján Jiskra (1444 - 1453)    Mince   |   Typy

Ján JiskraJán Jiskra z Brandýsa, ( asi 1400, pravdepodobne Brandýs nad Orlicí – asi 1469) spočiatku český, neskorej uhorský bojovník a diplomat. Post kráľa nikdy nezastával, ale zohral dôležitú úlohu pri boji syna Albrechta Habsburkého - Ladislava Pohrobka o uhorský trón. Vzhľadom na pomery v Uhorsku musela Alžbeta Luxemburská spolu zo synom utiecť z krajiny. Ochranou záujmov neplnoletého kráľa Alžbeta poverila práve Jana Jiskru z Brandýsa.

V tomto období Ján Jiskra so svojim vojskom obsadil stredoslovenské banské mesta ako aj Spiš. V rukách mal aj Kremicu s mincovňou. Tu nechal v mene Ladislava Pohrobka raziť zlaté dukáty, ktoré mu umožňovali financovanie jeho aktivít.

Po smrti kráľa Vladislava I. v roku 1444 sa stal Jiskra jedným ze siedmich kapitánov spravujúcich Uhorsko. V podstate vládol Hornému Uhorsku, (približne dnešné Slovensko). Za jeho hlavné sídlo možno pokladať Zvolenský hrad a Košice.

Vzhľadom na politickú situáciu sa Jiskra striedavo pohyboval na území Uhorska a Česka podľa "nálady" panovníka. V roku 1453 ho Ladislav Pohrobok zbavuje jeho funkcie načo Jiskra odchádza do Čiech. Už nasledujúci rok je však kráľom povolaný späť do Uhorska.

Po nástupe Mateja Korvína na trón v roku 1458 odchádza Jiskra do Poľska. Do jeho služieb sa vracia a v roku 1462. Za svoje služby je povíšený na uhorského baróna.

Miesto a dátum jeho smrti sú doposiaľ neznáme. Naposledy sa o nom dozvedáme v listinách z roku 1468. Listiny z roku 1471 o ňom píšu ako zosnulom.

Aj keď nebol panovníkom zohral v histórii Uhorska dôležitú rolu. Na základe jeho požiadaviek boli v Kremnici razené dukáty Ladislava Pohrobka. Podľa Pohla ide o dukát H1 s mincovou značkou K P razený v období 1446 - 1452.


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024