horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 125658 
 Ferdinand II. (1619 - 1637)    Mince   |   Typy

Ferdinand II.

 Vypis typov minci  
Typ
 
ferdinand_ii_2dukat_1632_kb.jpg1-dukát  (1621 - 1637) 
Postava kráľa Ferdinanda II. po stranách mincová značka
Ref: C. III. 265, U. 254, H. 1166
V strede sediaca Madona vo svätožiare na polmesiaci (vankúši) s dieťaťom na ľavej ruke. Pod nohami štít kde na ľavej strane je uhorský erb a na pravej strane apoštolský dvojkríž
Edituj
Var. znacka  znackaFERznackaIIznackaDznackaGznackaRznackaIznackaSznacka znacka znackaAznackaGEznackaHVznackaBznackaRE Xznacka znackaARznackaAVznackaDVznackaBVznackaMAznacka znackaMOznackaCOznackaTYznacka'1xxx' znacka
Var. znacka  znackaFERDznackaDznackaGznackaRznackaIznackaSznacka znackaAznackaGEznackaHVznackaBznackaREXznacka znackaARznackaAVznackaDVznackaBVznackaMAznackaznackaznackaMOznackaCOznackaTYznacka'1XXX'
Var. znackaFERDINANDznackaIIznackaDznackaGznacka R znacka znackaIznackaSznackaAznackaGznackaHznackaREXznacka znackaARCznackaAVznackaDVznackaBVznackaMAznacka znackaMOznackaCOznackaTYznacka'1xxx'znackaznacka
Var. znacka [mz]kb_15xx[/mz]  FERznackaIIznackaDznackaGznackaRznackaIznackaSznacka znacka znacka AznackaGEznackaHznackaBznackaRE X znackaARznackaAVznackaDVznackaBVznackaMAznackaMOznackaCOznackaTYznacka'1xxx'
Var. FERznackaIIznackaDznackaGznackaRznackaIznackaSznacka znackaAznackaGEznackaHVznackaBznackaREX znackaARznackaAVznackaDVznackaBVznackaMA MoznackaCOznackaTYznacka'1xxx'
Var. FERDznackaDznackaGznackaRznackaIznackaSznacka znackaAznackaGEznackaHVznackaBznackaREX znackaARznackaAVznackaDVznackaBVznackaMAznacka MOznackaCOznackaTYznacka'1xxx' znacka© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024